หน้าแรก   แนะนำ CITCOMS   การบริหาร   การบริการ   ข่าวประชาสัมพันธ์   ติดต่อเรา   แผนผังเว็บไซต์     
ข้อมูล CITCOMS
 
ประวัติความเป็นมา
ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าหมาย วัตถุประสงค์
ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร
แผน ICT มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิดีทัศน์
สัญลักษณ์ และโลโก้
แผนที่ตั้ง และการเดินทาง
ติดต่อเรา
  สัญลักษณ์ และโลโก้ แบ่งบัน

 ความหมายของ landmark
            ศูนย์กลางควบคุมระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการติดต่อข้อมูลข่าวสาร   ความรู้  ที่รวดเร็ว ทันสมัยมี แบบแผนอย่างไร้พรมแดน ซึ่งนำไปสู่ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศชาติให้มั่นคง

รูป 6 เหลี่ยมซึ่งสื่อถึงการเชื่อมโยงเครือข่ายที่ไร้พรมแดน

ใช้รูปแบบอลูมิเนียมสื่อถึงความทันสมัยแผ่ขยายออกมาทางด้านหน้าสื่อถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศของ CITCOMS

การลดหลั่นเป็นลำดับสื่อถึงการทำงานของหน่วยงานที่มีแบบแผน

วางตำแหน่งของโลโก้ตรงกลางสื่อถึงความเป็นศูนย์กลางควบคุมระบบเครือข่ายเทคโนลีสารสนเทศ

พื้นสีดำสื่อถึงพื้นฐานที่มั่นคง

 


 Download LOGO CITCOMS  
 
 
จำนวนผู้เข้าดูข้อมูล 682 คน
CITCOMS Social ติดตามผลงานทาง Youtube  
บริการ Online
บริการ e-mail
บริการเปลี่ยนรหัสผ่าน NU-Net
บริการเกี่ยวกับ Antivirus
ระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ระบบจองห้องประชุมออนไลน์
ระบบประวัติผลงาน ส่วนบุคคล
ฉบับภาษาอังกฤษ
เอกสาร Online
ประกาศมหาวิทยาลัย
แบบฟอร์มต่างๆ
เอกสารคู่มือ
รายงานการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน
แบบใบลาสำหรับบุคลากร
 
บริการของมหาวิทยาลัย
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน ,  ศิษย์เก่า
บุคลากร ,  บุคลากรดีเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลงานวิจัย , รายงานพิเศษ
Online จำนวน : 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Since 7/6/2006
Update : 23/03/16
Copyright © 2006-2007, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.
อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม. 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000