หน้าแรก   แนะนำ CITCOMS   การบริหาร   การบริการ   ข่าวประชาสัมพันธ์   ติดต่อเรา   แผนผังเว็บไซต์     
การบริหารงาน CITCOMS
คณะกรรมการบริหาร CITCOMS
ผู้บริหาร CITCOMS
โครงสร้างองค์กร
ทำเนียบบุคลากร
ปฏิทินผู้บริหาร
ที่เก็บรายงานการประชุม
  ผู้บริหาร CITCOMS
ผู้อำนวยการกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 


ชื่อ นามสกุล : นายธนวัฒน์ พูลเขตนคร
ตำแหน่ง
: รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทรศัพท์ : 055 96 1560
e-Mail  : thanawat@nu.ac.th

 
 หัวหน้างาน CITCOMS
 
นางสุกัญญา แซ่โก

ตำแหน่ง
: รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทรัพย์สิน
โทรศัพท์
: 055 96 1502
e-Mail
: sukanyac@nu.ac.th
 
นายสุเมธ ขวัญเมือง

ตำแหน่ง
: รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานระบบเครือข่าย
โทรศัพท์
: 055 96 1523
e-Mail
: sumatek@nu.ac.th
 
นางสาวนันทวรรณ ประภักรางกูล

ตำแหน่ง
: รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานระบบสารสนเทศ
โทรศัพท์
: 055 96 1540
e-Mail
: nantawanpr@nu.ac.th
 
นายดนุวัศ ภาชนะพรรณ์

ตำแหน่ง
: รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริการคอมพิวเตอร์และสื่อการสอน
โทรศัพท์
: 055 96 1575
e-Mail
: danuwat@nu.ac.th

 

จำนวนผู้เข้าดูข้อมูล 7818 คน
CITCOMS Social ติดตามผลงานทาง Youtube      
บริการ Online
NU Account
MS Office 365
Google Apps for Education
Software License ดาวโหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์
ICT Training ฝีกอบรมด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
NUIS ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ
e-Learning ระบบการเรียนการสอน
ออนไลน์
ICT Exam สอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Web hosting พื้นจัดทำเว็บไซต์สำหรับนิสิต
ตารางการใช้งานห้องให้บริการ
เอกสาร Online
ประกาศ ICT มหาวิทยาลัย
เอกสารคู่มือการใช้ระบบสารสนเทศของ CITCOMS
แบบฟอร์มต่างๆของ CITCOMS
รายงานการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน
แบบประเมินความพึงพอใจ
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัย
บริการของมหาวิทยาลัย
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน ,  ศิษย์เก่า
บุคลากร ,  บุคลากรดีเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลงานวิจัย , รายงานพิเศษ
ข่าวทุนการศึกษาต่างประเทศ
Online จำนวน : 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Since 7/6/2006
Update : 29/10/17
Copyright © 2006-2007, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.
อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม. 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000