หน้าแรก   แนะนำ CITCOMS   การบริหาร   การบริการ   ข่าวประชาสัมพันธ์   ติดต่อเรา   แผนผังเว็บไซต์     
บริการของ CITCOMS
NU Net
NU Account
NU Wi-Fi
NU Mail Services
ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
e-Learning
ICT EXAM
CITCOMS Training
Software license
Web Hosting
ห้องบริการ CITCOMS
  e-Learning
e-Learning 
    NU Moodle LMS เป็นระบบการจัดการเรียนการสอนแบบ e-Learning ที่ให้อาจารย์ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกับนิสิตใน
รูปแบบ Online ได้หลายรูปแบบ  อาทิ  การจัดทำสื่อการสอน  การ Upload เนื้อหาวิชา หรือเอกสารประกอบการสอน การจัดทำแบบฝึกหัด
การส่งการบ้าน  เป็นต้น

   อาจารย์และนิสิตสามารถเข้าใช้งานโดยใช้  User Account ของมหาวิทยาลัย   และสามารถเข้าถึงได้ทุก  Mobile Devices ในรูปแบบ
Website หรือ Apps  Moodle

เข้าใช้งานที่ http://elearning.nu.ac.th 

ติดต่อประสานงาน 
งานระบบสารสนเทศ 
Tel        05596-1552
e-Mail   elearning@nu.ac.th

จำนวนผู้เข้าดูข้อมูล 1480 คน
CITCOMS Social ติดตามผลงานทาง Youtube  
บริการ Online
บริการ e-mail
บริการเปลี่ยนรหัสผ่าน NU-Net
บริการเกี่ยวกับ Antivirus
ระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ระบบจองห้องประชุมออนไลน์
ระบบประวัติผลงาน ส่วนบุคคล
ฉบับภาษาอังกฤษ
เอกสาร Online
ประกาศมหาวิทยาลัย
แบบฟอร์มต่างๆ
เอกสารคู่มือ
รายงานการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน
แบบใบลาสำหรับบุคลากร
 
บริการของมหาวิทยาลัย
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน ,  ศิษย์เก่า
บุคลากร ,  บุคลากรดีเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลงานวิจัย , รายงานพิเศษ
Online จำนวน : 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Since 7/6/2006
Update : 7/09/15
Copyright © 2006-2007, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.
อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม. 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000