หน้าแรก   แนะนำ CITCOMS   การบริหาร   การบริการ   ข่าวประชาสัมพันธ์   ติดต่อเรา   แผนผังเว็บไซต์     
ข่าวประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มต่างๆ

[ดาวน์โหลด] แบบฟอร์มการพิจารณารายละเอียดและคุณลักษณะของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - 01 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวนผู้อ่าน 252 คน
[ดาวน์โหลด] แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน - 07 ธันวาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 130 คน
[ดาวน์โหลด] แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว - 07 ธันวาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 116 คน
[ดาวน์โหลด] แบบฟอร์มขอฝึกประสบการณ์วิชาชพด้าน IT - 10 สิงหาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 137 คน
[ดาวน์โหลด] รายละเอียดและคุณลักษณะของอุปกรณ์และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2559 - 01 กรกฏาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 519 คน
[ดาวน์โหลด] รายละเอียดและคุณลักษณะของอุปกรณ์และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2558 - 26 พฤษภาคม 2558
[ดาวน์โหลด] คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะและกำหนดราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร - 17 กันยายน 2557 จำนวนผู้อ่าน 520 คน
[ดาวน์โหลด] ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รายละเอียดและคุณลักษณะของอุปกรณ์และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2557 - 05 สิงหาคม 2557 จำนวนผู้อ่าน 596 คน
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 8 รายการ เปิดหน้าถัดไป 1 | 
CITCOMS Social ติดตามผลงานทาง Youtube  
บริการ Online
บริการ e-mail
บริการเปลี่ยนรหัสผ่าน NU-Net
บริการเกี่ยวกับ Antivirus
ระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ระบบจองห้องประชุมออนไลน์
ระบบประวัติผลงาน ส่วนบุคคล
ฉบับภาษาอังกฤษ
เอกสาร Online
ประกาศมหาวิทยาลัย
แบบฟอร์มต่างๆ
เอกสารคู่มือ
รายงานการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน
แบบใบลาสำหรับบุคลากร
 
บริการของมหาวิทยาลัย
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน ,  ศิษย์เก่า
บุคลากร ,  บุคลากรดีเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลงานวิจัย , รายงานพิเศษ
Online จำนวน : 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Since 7/6/2006
Update : 7/09/15
Copyright © 2006-2007, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.
อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม. 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000