หน้าแรก   แนะนำ CITCOMS   การบริหาร   การบริการ   ข่าวประชาสัมพันธ์   ติดต่อเรา   แผนผังเว็บไซต์     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด เอกสาร คู่มือ

[ดาวน์โหลด] วิธีแก้ไขปัญหา Something went wrong และการเปลี่ยนภาษา - 31 ตุลาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 302 คน
[ดาวน์โหลด] คู่มือการตั้งค่า thunderbird 45 สำหรับ office365 ของ NU - 20 ตุลาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 272 คน
[ดาวน์โหลด] คู่มือการตั้งค่า Android สำหรับ office365 ของ NU - 29 กันยายน 2559 จำนวนผู้อ่าน 448 คน
[ดาวน์โหลด] คู่มือการตั้งค่า Outlook2016 สำหรับ office365 ของ NU(New profile) - 08 กันยายน 2559 จำนวนผู้อ่าน 1020 คน
[ดาวน์โหลด] คู่มือการตั้งค่า iPhone สำหรับ Office365 ของ NU - 08 กันยายน 2559 จำนวนผู้อ่าน 499 คน
[ดาวน์โหลด] คู่มือการเตรียมตัวก่อนสอบ ICT EXAM - 10 สิงหาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 159 คน
[ดาวน์โหลด] คู่มือการใช้งานระบบ e-Learining - 09 สิงหาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 129 คน
[ดาวน์โหลด] คู่มือขั้นตอนการสมัครขอพื้นที่ Web Hosting - 09 สิงหาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 150 คน
[ดาวน์โหลด] คู่มือการดาวน์โหลดโปรแกรม Microsoft DreamSpark Standard - 09 สิงหาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 135 คน
[ดาวน์โหลด] คู่มือการดาวน์โหลดโปรแกรม Microsoft Office 2016 - 09 สิงหาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 138 คน
[ดาวน์โหลด] คู่มือการใช้งาน NU Microsoft Office 365 - 05 สิงหาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 207 คน
[ดาวน์โหลด] คู่มือการใช้งาน NU Google apps - 05 สิงหาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 198 คน
[ดาวน์โหลด] แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558 (เมษายน - ตุลาคม 2558) กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - 31 พฤษภาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 515 คน
[ดาวน์โหลด] แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558 (ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558) กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - 31 ตุลาคม 2557 จำนวนผู้อ่าน 409 คน
[ดาวน์โหลด] รายงานการประเมินคุณภาพภายใน / ตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2557 - 22 ธันวาคม 2557 จำนวนผู้อ่าน 355 คน
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 35 รายการ เปิดหน้าถัดไป 1 | 2 |  3 | 
CITCOMS Social ติดตามผลงานทาง Youtube  
บริการ Online
บริการ e-mail
บริการเปลี่ยนรหัสผ่าน NU-Net
บริการเกี่ยวกับ Antivirus
ระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ระบบจองห้องประชุมออนไลน์
ระบบประวัติผลงาน ส่วนบุคคล
ฉบับภาษาอังกฤษ
เอกสาร Online
ประกาศมหาวิทยาลัย
แบบฟอร์มต่างๆ
เอกสารคู่มือ
รายงานการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน
แบบใบลาสำหรับบุคลากร
 
บริการของมหาวิทยาลัย
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน ,  ศิษย์เก่า
บุคลากร ,  บุคลากรดีเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลงานวิจัย , รายงานพิเศษ
Online จำนวน : 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Since 7/6/2006
Update : 7/09/15
Copyright © 2006-2007, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.
อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม. 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000