หน้าแรก   แนะนำ CITCOMS   การบริหาร   การบริการ   ข่าวประชาสัมพันธ์   ติดต่อเรา   แผนผังเว็บไซต์     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด เอกสาร คู่มือ

[ดาวน์โหลด] เอกสารอบรมการใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows 8.1 - 13 พฤศจิกายน 2557 จำนวนผู้อ่าน 397 คน
[ดาวน์โหลด] แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559 กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - 29 ตุลาคม 2557 จำนวนผู้อ่าน 284 คน
[ดาวน์โหลด] การพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2555-2559 กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - 29 ตุลาคม 2557 จำนวนผู้อ่าน 276 คน
[ดาวน์โหลด] แผนปฎิบัติการประจำปี 2557 กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - 28 ตุลาคม 2557 จำนวนผู้อ่าน 298 คน
[ดาวน์โหลด] ยุทธศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2555-2559 - 22 สิงหาคม 2557 จำนวนผู้อ่าน 491 คน
[ดาวน์โหลด] แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน (Contingency Planning) พ.ศ. 2555-2559 - 30 กรกฏาคม 2557 จำนวนผู้อ่าน 578 คน
[ดาวน์โหลด] นโยบายบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๕ - พ.ศ.๒๕๕๙ - 30 กรกฏาคม 2557 จำนวนผู้อ่าน 729 คน
[ดาวน์โหลด] นโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของมหาวิทยาลัยนเรศวร - 28 เมษายน 2557
[ดาวน์โหลด] คู่มือการใช้งาน Microsoft DreamSpark Standard - 10 ตุลาคม 2556
[ดาวน์โหลด] การตั้งค่า Mail Server สำหรับ iPhone4 - 10 ตุลาคม 2556
[ดาวน์โหลด] คู่มือการตั้งค่าใช้งาน VPN สำหรับ Windows 8 - 10 ตุลาคม 2556
[ดาวน์โหลด] Microsoft office for mac 2011 SP3 - 10 ตุลาคม 2556
[ดาวน์โหลด] MS Project Professional 2013 : 32 bit - 10 ตุลาคม 2556
[ดาวน์โหลด] คู่มือการตั้งค่า Manual archive mail สำหรับ Microsoft outlook 2013 - 10 ตุลาคม 2556
[ดาวน์โหลด] คู่มือการตั้งค่า Auto archive mail สำหรับ Microsoft outlook 2013 - 10 ตุลาคม 2556
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 35 รายการ เปิดหน้าถัดไป 1 |  2 | 3 | 
CITCOMS Social ติดตามผลงานทาง Youtube  
บริการ Online
บริการ e-mail
บริการเปลี่ยนรหัสผ่าน NU-Net
บริการเกี่ยวกับ Antivirus
ระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ระบบจองห้องประชุมออนไลน์
ระบบประวัติผลงาน ส่วนบุคคล
ฉบับภาษาอังกฤษ
เอกสาร Online
ประกาศมหาวิทยาลัย
แบบฟอร์มต่างๆ
เอกสารคู่มือ
รายงานการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน
แบบใบลาสำหรับบุคลากร
 
บริการของมหาวิทยาลัย
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน ,  ศิษย์เก่า
บุคลากร ,  บุคลากรดีเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลงานวิจัย , รายงานพิเศษ
Online จำนวน : 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Since 7/6/2006
Update : 7/09/15
Copyright © 2006-2007, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.
อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม. 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000