หน้าแรก   แนะนำ CITCOMS   การบริหาร   การบริการ   ข่าวประชาสัมพันธ์   ติดต่อเรา   แผนผังเว็บไซต์     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ e-Learning สำหรับวิชาศึกษาทั่วไป  
วันที่ประกาศข่าว 08 มีนาคม 2556 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์ CITCOMS จำนวนผู้อ่าน 1256 คน
ประชุมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ e-Learning สำหรับวิชาศึกษาทั่วไป
อ่านต่อ
CITCOMS พัฒนาระบบ Sync Active Directory and Personal Database  
วันที่ประกาศข่าว 15 กุมภาพันธ์ 2556 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์ CITCOMS จำนวนผู้อ่าน 905 คน
CITCOMS พัฒนาระบบ Sync Active Directory and Personal Database
อ่านต่อ
อบรมหลักสูตรการใช้งาน Google Site , Google Groups และ Google Plus  
วันที่ประกาศข่าว 07 พฤศจิกายน 2555 ผู้ประกาศข่าว webmaster จำนวนผู้อ่าน 1412 คน
อ่านต่อ
สิทธิประโยชน์สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถดาวน์โหลดใช้งาน Windows 8 ได้แล้ววันนี้  
วันที่ประกาศข่าว 31 ตุลาคม 2555 ผู้ประกาศข่าว webmaster จำนวนผู้อ่าน 3599 คน
อ่านต่อ
ประชุมการพัฒนาระบบ Moodle LMS สำหรับการเรียนการสอนแบบ e-Learning  
วันที่ประกาศข่าว 09 ตุลาคม 2555 ผู้ประกาศข่าว webmaster จำนวนผู้อ่าน 893 คน
ประชุมการพัฒนาระบบ Moodle LMS สำหรับการเรียนการสอนแบบ e-Learning และกระบวนการปรับใช้ระบบ Google Apps for Education ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ่านต่อ
จำนวนข่าวทั้งหมด : 98  ข่าว หน้า 13/20
CITCOMS Social ติดตามผลงานทาง Youtube      
บริการ Online
NU Account
MS Office 365
Google Apps for Education
Software License ดาวโหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์
ICT Training ฝีกอบรมด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
NUIS ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ
e-Learning ระบบการเรียนการสอน
ออนไลน์
ICT Exam สอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Web hosting พื้นจัดทำเว็บไซต์สำหรับนิสิต
ตารางการใช้งานห้องให้บริการ
เอกสาร Online
ประกาศ ICT มหาวิทยาลัย
เอกสารคู่มือการใช้ระบบสารสนเทศของ CITCOMS
แบบฟอร์มต่างๆของ CITCOMS
รายงานการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน
แบบประเมินความพึงพอใจ
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัย
บริการของมหาวิทยาลัย
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน ,  ศิษย์เก่า
บุคลากร ,  บุคลากรดีเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลงานวิจัย , รายงานพิเศษ
ข่าวทุนการศึกษาต่างประเทศ
Online จำนวน : 9 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Since 7/6/2006
Update : 29/10/17
Copyright © 2006-2007, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.
อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม. 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000