หน้าแรก   แนะนำ CITCOMS   การบริหาร   การบริการ   ข่าวประชาสัมพันธ์   ติดต่อเรา   แผนผังเว็บไซต์     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์

Google Apps for Education  
วันที่ประกาศข่าว 27 มิถุนายน 2555 ผู้ประกาศข่าว Jedsada จำนวนผู้อ่าน 429 คน
อ่านต่อ
ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  
วันที่ประกาศข่าว 25 มิถุนายน 2555 ผู้ประกาศข่าว Jedsada จำนวนผู้อ่าน 1058 คน
อ่านต่อ
การสร้างสื่อการสอนด้วยโปรแกรม Camtasia Studio 7.0  
วันที่ประกาศข่าว 25 มิถุนายน 2555 ผู้ประกาศข่าว Jedsada จำนวนผู้อ่าน 794 คน
อ่านต่อ
Google Apps for Education  
วันที่ประกาศข่าว 08 มิถุนายน 2555 ผู้ประกาศข่าว Jedsada จำนวนผู้อ่าน 676 คน
กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรการใช้ Google Apps for Education เมื่อวันที่ 6-7 มิถุนายน 2555
อ่านต่อ
การประชุมเพื่อหารือในการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบ QAIS ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและระบบ CHE QA Online ของ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)  
วันที่ประกาศข่าว 05 มิถุนายน 2555 ผู้ประกาศข่าว Jedsada จำนวนผู้อ่าน 848 คน
อ่านต่อ
จำนวนข่าวทั้งหมด : 80  ข่าว หน้า 14/16
CITCOMS Social ติดตามผลงานทาง Youtube  
บริการ Online
บริการ e-mail
บริการเปลี่ยนรหัสผ่าน NU-Net
บริการเกี่ยวกับ Antivirus
ระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ระบบจองห้องประชุมออนไลน์
ระบบประวัติผลงาน ส่วนบุคคล
ฉบับภาษาอังกฤษ
เอกสาร Online
ประกาศมหาวิทยาลัย
แบบฟอร์มต่างๆ
เอกสารคู่มือ
รายงานการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน
แบบใบลาสำหรับบุคลากร
 
บริการของมหาวิทยาลัย
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน ,  ศิษย์เก่า
บุคลากร ,  บุคลากรดีเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลงานวิจัย , รายงานพิเศษ
Online จำนวน : 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Since 7/6/2006
Update : 7/09/15
Copyright © 2006-2007, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.
อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม. 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000