หน้าแรก   แนะนำ CITCOMS   การบริหาร   การบริการ   ข่าวประชาสัมพันธ์   ติดต่อเรา   แผนผังเว็บไซต์     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์

CITCOMS ประชาสัมพันธ์และแนะนำการใช้งาน ระบบ e-Learning รายวิชาศึกษาทั่วไป  
วันที่ประกาศข่าว 09 สิงหาคม 2555 ผู้ประกาศข่าว Jedsada จำนวนผู้อ่าน 666 คน
อ่านต่อ
วิธีการตั้งค่า Proxy ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อทดสอบการใช้งานอุปกรณ์ Internet Access Management  
วันที่ประกาศข่าว 27 กรกฏาคม 2555 ผู้ประกาศข่าว Jedsada จำนวนผู้อ่าน 2120 คน
อ่านต่อ
การสร้างสื่อการสอนด้วยโปรแกรม Camtasia Studio 7.0 ครั้งที่ 2  
วันที่ประกาศข่าว 24 กรกฏาคม 2555 ผู้ประกาศข่าว Jedsada จำนวนผู้อ่าน 693 คน
อ่านต่อ
ต้อนรับวิทยาลัยพานิชยการบึงพระพิษณุโลก เข้าศึกษาดูงานทางด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ  
วันที่ประกาศข่าว 24 กรกฏาคม 2555 ผู้ประกาศข่าว Jedsada จำนวนผู้อ่าน 1326 คน
อ่านต่อ
Google Apps for Education เบื้องต้น โดยคุณจารุณี สินชัยโรจน์กุล จาก CRM-Charity Foundation  
วันที่ประกาศข่าว 20 กรกฏาคม 2555 ผู้ประกาศข่าว Jedsada จำนวนผู้อ่าน 1203 คน
อ่านต่อ
จำนวนข่าวทั้งหมด : 102  ข่าว หน้า 16/21
CITCOMS Social ติดตามผลงานทาง Youtube      
บริการ Online
NU Account
MS Office 365
Google Apps for Education
Software License ดาวโหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์
ICT Training ฝีกอบรมด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
NUIS ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ
e-Learning ระบบการเรียนการสอน
ออนไลน์
ICT Exam สอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Web hosting พื้นจัดทำเว็บไซต์สำหรับนิสิต
ตารางการใช้งานห้องให้บริการ
เอกสาร Online
ประกาศ ICT มหาวิทยาลัย
เอกสารคู่มือการใช้ระบบสารสนเทศของ CITCOMS
แบบฟอร์มต่างๆของ CITCOMS
รายงานการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน
แบบประเมินความพึงพอใจ
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัย
บริการของมหาวิทยาลัย
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน ,  ศิษย์เก่า
บุคลากร ,  บุคลากรดีเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลงานวิจัย , รายงานพิเศษ
ข่าวทุนการศึกษาต่างประเทศ
Online จำนวน : 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Since 7/6/2006
Update : 29/10/17
Copyright © 2006-2007, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.
อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม. 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000