หน้าแรก   แนะนำ CITCOMS   การบริหาร   การบริการ   ข่าวประชาสัมพันธ์   ติดต่อเรา   แผนผังเว็บไซต์     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์

เสริมศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้วยโปรแกรม MICROSOFT OFFICE 2010 ระดับ ADVANCE สำหรับ ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ในมหาวิทยาลัยนเรศวร  
วันที่ประกาศข่าว 22 มีนาคม 2555 ผู้ประกาศข่าว Jedsada จำนวนผู้อ่าน 877 คน
สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรการใช้ MICROSOFT OFFICE 2010 ระดับ ADVANCE
อ่านต่อ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ : การใช้งาน MICROSOFT OUTLOOK 2010  
วันที่ประกาศข่าว 22 มีนาคม 2555 ผู้ประกาศข่าว Jedsada จำนวนผู้อ่าน 942 คน
หลักสูตร การใช้งาน MICROSOFT OUTLOOK 2010 เพื่อพัฒนาขีด-ความสามารถด้านการใช้โปรแกรม
อ่านต่อ
Language_Pack ภาษาไทย สำหรับ office 2010 32bit  
วันที่ประกาศข่าว 09 กรกฏาคม 2555 ผู้ประกาศข่าว Jedsada จำนวนผู้อ่าน 979 คน
หลังจากดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้แล้ว ให้แตกไฟล์ดังกล่าวออกไว้ที่ Folder ที่ต้องการ หรือ เขียนลงแผ่น cd ก็ได้
อ่านต่อ
จำนวนข่าวทั้งหมด : 88  ข่าว หน้า 18/18
CITCOMS Social ติดตามผลงานทาง Youtube      
บริการ Online
NU Account
MS Office 365
Google Apps for Education
Software License ดาวโหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์
ICT Training ฝีกอบรมด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
NUIS ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ
e-Learning ระบบการเรียนการสอน
ออนไลน์
ICT Exam สอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Web hosting พื้นจัดทำเว็บไซต์สำหรับนิสิต
ตารางการใช้งานห้องให้บริการ
เอกสาร Online
ประกาศ ICT มหาวิทยาลัย
เอกสารคู่มือการใช้ระบบสารสนเทศของ CITCOMS
แบบฟอร์มต่างๆของ CITCOMS
รายงานการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน
แบบประเมินความพึงพอใจ
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัย
บริการของมหาวิทยาลัย
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน ,  ศิษย์เก่า
บุคลากร ,  บุคลากรดีเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลงานวิจัย , รายงานพิเศษ
ข่าวทุนการศึกษาต่างประเทศ
Online จำนวน : 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Since 7/6/2006
Update : 29/10/17
Copyright © 2006-2007, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.
อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม. 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000