หน้าแรก   แนะนำ CITCOMS   การบริหาร   การบริการ   ข่าวประชาสัมพันธ์   ติดต่อเรา   แผนผังเว็บไซต์     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์

Google Apps for Education  
วันที่ประกาศข่าว 08 มิถุนายน 2555 ผู้ประกาศข่าว Jedsada จำนวนผู้อ่าน 694 คน
กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรการใช้ Google Apps for Education เมื่อวันที่ 6-7 มิถุนายน 2555
อ่านต่อ
การประชุมเพื่อหารือในการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบ QAIS ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและระบบ CHE QA Online ของ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)  
วันที่ประกาศข่าว 05 มิถุนายน 2555 ผู้ประกาศข่าว Jedsada จำนวนผู้อ่าน 924 คน
อ่านต่อ
ส่งมอบงานโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  
วันที่ประกาศข่าว 21 พฤษภาคม 2555 ผู้ประกาศข่าว Jedsada จำนวนผู้อ่าน 563 คน
อ่านต่อ
ค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (E-camp)  
วันที่ประกาศข่าว 21 พฤษภาคม 2555 ผู้ประกาศข่าว Jedsada จำนวนผู้อ่าน 720 คน
อ่านต่อ
นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมแข่งขัน MOS Olympic 2012  
วันที่ประกาศข่าว 18 พฤษภาคม 2555 ผู้ประกาศข่าว Jedsada จำนวนผู้อ่าน 827 คน
นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมแข่งขัน MOS Olympic 2012
อ่านต่อ
จำนวนข่าวทั้งหมด : 102  ข่าว หน้า 19/21
CITCOMS Social ติดตามผลงานทาง Youtube      
บริการ Online
NU Account
MS Office 365
Google Apps for Education
Software License ดาวโหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์
ICT Training ฝีกอบรมด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
NUIS ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ
e-Learning ระบบการเรียนการสอน
ออนไลน์
ICT Exam สอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Web hosting พื้นจัดทำเว็บไซต์สำหรับนิสิต
ตารางการใช้งานห้องให้บริการ
เอกสาร Online
ประกาศ ICT มหาวิทยาลัย
เอกสารคู่มือการใช้ระบบสารสนเทศของ CITCOMS
แบบฟอร์มต่างๆของ CITCOMS
รายงานการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน
แบบประเมินความพึงพอใจ
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัย
บริการของมหาวิทยาลัย
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน ,  ศิษย์เก่า
บุคลากร ,  บุคลากรดีเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลงานวิจัย , รายงานพิเศษ
ข่าวทุนการศึกษาต่างประเทศ
Online จำนวน : 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Since 7/6/2006
Update : 29/10/17
Copyright © 2006-2007, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.
อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม. 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000