หน้าแรก   แนะนำ CITCOMS   การบริหาร   การบริการ   ข่าวประชาสัมพันธ์   ติดต่อเรา   แผนผังเว็บไซต์     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือการใช้งาน ระบบเครือข่ายไร้สาย มหาวิทยาลัยนเรศวร  
วันที่ประกาศข่าว 02 ธันวาคม 2558 ผู้ประกาศข่าว webmaster จำนวนผู้อ่าน 2170 คน
คู่มือการใช้งาน ระบบเครือข่ายไร้สาย มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ่านต่อ
แนะนำเครือข่าย eduroam @Naresuan University  
วันที่ประกาศข่าว 02 ธันวาคม 2558 ผู้ประกาศข่าว webmaster จำนวนผู้อ่าน 730 คน
แนะนำเครือข่าย eduroam @Naresuan University
อ่านต่อ
กฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับใหม่ พ.ศ. 2558  
วันที่ประกาศข่าว 21 กันยายน 2558 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์ CITCOMS จำนวนผู้อ่าน 1366 คน
กฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับใหม่ พ.ศ. 2558
อ่านต่อ
รายชื่ออาจารย์ที่ได้รับเงินอุดหนุน ครั้งที่ 2/2558  
วันที่ประกาศข่าว 19 มีนาคม 2558 ผู้ประกาศข่าว webmaster จำนวนผู้อ่าน 1101 คน
รายชื่ออาจารย์ที่ได้รับเงินอุดหนุนสวัสดิการค่าอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2558
อ่านต่อ
รายชื่ออาจารย์ที่ได้รับเงินอุดหนุน  
วันที่ประกาศข่าว 15 มกราคม 2558 ผู้ประกาศข่าว webmaster จำนวนผู้อ่าน 1441 คน
รายชื่ออาจารย์ที่ได้รับเงินอุดหนุนสวัสดิการค่าอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
อ่านต่อ
จำนวนข่าวทั้งหมด : 63  ข่าว หน้า 2/13
CITCOMS Social ติดตามผลงานทาง Youtube      
บริการ Online
NU Account
MS Office 365
Google Apps for Education
Software License ดาวโหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์
ICT Training ฝีกอบรมด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
NUIS ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ
e-Learning ระบบการเรียนการสอน
ออนไลน์
ICT Exam สอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Web hosting พื้นจัดทำเว็บไซต์สำหรับนิสิต
ตารางการใช้งานห้องให้บริการ
เอกสาร Online
ประกาศ ICT มหาวิทยาลัย
เอกสารคู่มือการใช้ระบบสารสนเทศของ CITCOMS
แบบฟอร์มต่างๆของ CITCOMS
รายงานการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน
แบบประเมินความพึงพอใจ
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัย
บริการของมหาวิทยาลัย
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน ,  ศิษย์เก่า
บุคลากร ,  บุคลากรดีเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลงานวิจัย , รายงานพิเศษ
ข่าวทุนการศึกษาต่างประเทศ
Online จำนวน : 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Since 7/6/2006
Update : 14/11/16
Copyright © 2006-2007, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.
อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม. 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000