หน้าแรก   แนะนำ CITCOMS   การบริหาร   การบริการ   ข่าวประชาสัมพันธ์   ติดต่อเรา   แผนผังเว็บไซต์     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมกับศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติจัดโครงการ ค่าย E-camp 2012  
วันที่ประกาศข่าว 22 มีนาคม 2555 ผู้ประกาศข่าว Jedsada จำนวนผู้อ่าน 869 คน
ขอเชิญน้องๆ ระดับมัธยมศึกษาตอนตันและตอนปลาย ที่มีความสนใจและมีความรู้พื้นฐานด้านอิเล็กทรอนิกส์ เข้าร่วมค่าย E-camp 2012
อ่านต่อ
ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากรและนิสิตที่สนใจเข้าร่วมฝึกทักษะเพื่อทดสอบโปรแกรม The Internet and Computing Core Certificate program ( IC3 )  
วันที่ประกาศข่าว 22 มีนาคม 2555 ผู้ประกาศข่าว Jedsada จำนวนผู้อ่าน 611 คน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณจินตนา ชัยรัตนศักดิ์ เบอร์โทรศัพท์ 0-5596-1509
อ่านต่อ
เสริมศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้วยโปรแกรม MICROSOFT OFFICE 2010 ระดับ ADVANCE สำหรับ ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ในมหาวิทยาลัยนเรศวร  
วันที่ประกาศข่าว 22 มีนาคม 2555 ผู้ประกาศข่าว Jedsada จำนวนผู้อ่าน 914 คน
สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรการใช้ MICROSOFT OFFICE 2010 ระดับ ADVANCE
อ่านต่อ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ : การใช้งาน MICROSOFT OUTLOOK 2010  
วันที่ประกาศข่าว 22 มีนาคม 2555 ผู้ประกาศข่าว Jedsada จำนวนผู้อ่าน 983 คน
หลักสูตร การใช้งาน MICROSOFT OUTLOOK 2010 เพื่อพัฒนาขีด-ความสามารถด้านการใช้โปรแกรม
อ่านต่อ
Language_Pack ภาษาไทย สำหรับ office 2010 32bit  
วันที่ประกาศข่าว 09 กรกฏาคม 2555 ผู้ประกาศข่าว Jedsada จำนวนผู้อ่าน 2594 คน
หลังจากดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้แล้ว ให้แตกไฟล์ดังกล่าวออกไว้ที่ Folder ที่ต้องการ หรือ เขียนลงแผ่น cd ก็ได้
อ่านต่อ
จำนวนข่าวทั้งหมด : 100  ข่าว หน้า 20/20
CITCOMS Social ติดตามผลงานทาง Youtube      
บริการ Online
NU Account
MS Office 365
Google Apps for Education
Software License ดาวโหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์
ICT Training ฝีกอบรมด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
NUIS ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ
e-Learning ระบบการเรียนการสอน
ออนไลน์
ICT Exam สอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Web hosting พื้นจัดทำเว็บไซต์สำหรับนิสิต
ตารางการใช้งานห้องให้บริการ
เอกสาร Online
ประกาศ ICT มหาวิทยาลัย
เอกสารคู่มือการใช้ระบบสารสนเทศของ CITCOMS
แบบฟอร์มต่างๆของ CITCOMS
รายงานการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน
แบบประเมินความพึงพอใจ
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัย
บริการของมหาวิทยาลัย
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน ,  ศิษย์เก่า
บุคลากร ,  บุคลากรดีเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลงานวิจัย , รายงานพิเศษ
ข่าวทุนการศึกษาต่างประเทศ
Online จำนวน : 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Since 7/6/2006
Update : 29/10/17
Copyright © 2006-2007, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.
อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม. 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000