หน้าแรก   แนะนำ CITCOMS   การบริหาร   การบริการ   ข่าวประชาสัมพันธ์   ติดต่อเรา   แผนผังเว็บไซต์     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ  
วันที่ประกาศข่าว 11 สิงหาคม 2560 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์ CITCOMS จำนวนผู้อ่าน 47 คน
อ่านต่อ
ต้อนรับน้องๆนิสิตใหม่ คณะสหเวชศาสตร์  
วันที่ประกาศข่าว 11 สิงหาคม 2560 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์ CITCOMS จำนวนผู้อ่าน 31 คน
อ่านต่อ
หลักสูตร การสร้างเว็ปไซต์ เพื่อแสดงผลทุกอุปกรณ์ง่ายๆ ด้วย Google Site รุ่นที่ 2  
วันที่ประกาศข่าว 10 สิงหาคม 2560 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์ CITCOMS จำนวนผู้อ่าน 32 คน
อ่านต่อ
ประชุมรวบรวมข้อมูลการใช้ข้อมูลมหาวิทยาลัยด้านประกันคุณภาพการศึกษา  
วันที่ประกาศข่าว 10 สิงหาคม 2560 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์ CITCOMS จำนวนผู้อ่าน 29 คน
อ่านต่อ
CITCOMS เข้าร่วมพิธีทำบุญเปิดอาคารเรียนรู้ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร  
วันที่ประกาศข่าว 09 สิงหาคม 2560 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์ CITCOMS จำนวนผู้อ่าน 32 คน
อ่านต่อ
จำนวนข่าวทั้งหมด : 319  ข่าว หน้า 1/64
CITCOMS Social ติดตามผลงานทาง Youtube  
บริการ Online
บริการ e-mail
บริการเปลี่ยนรหัสผ่าน NU-Net
บริการเกี่ยวกับ Antivirus
ระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ระบบจองห้องประชุมออนไลน์
ระบบประวัติผลงาน ส่วนบุคคล
ฉบับภาษาอังกฤษ
เอกสาร Online
ประกาศมหาวิทยาลัย
แบบฟอร์มต่างๆ
เอกสารคู่มือ
รายงานการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน
แบบใบลาสำหรับบุคลากร
 
บริการของมหาวิทยาลัย
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน ,  ศิษย์เก่า
บุคลากร ,  บุคลากรดีเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลงานวิจัย , รายงานพิเศษ
Online จำนวน : 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Since 7/6/2006
Update : 7/09/15
Copyright © 2006-2007, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.
อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม. 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000