หน้าแรก   แนะนำ CITCOMS   การบริหาร   การบริการ   ข่าวประชาสัมพันธ์   ติดต่อเรา   แผนผังเว็บไซต์     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

รศ.ดร.วิทยา จันทร์ศิลา รองอธิการบดี เข้าเยี่ยมชมการตรวจรับเครื่องคอมพิวเตอร์เช่า  
วันที่ประกาศข่าว 24 พฤษภาคม 2561 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์ CITCOMS จำนวนผู้อ่าน 14 คน
อ่านต่อ
CITCOMS จัดการอบรมหลักสูตรการทำงานแบบ Cloud เบื้องต้น ด้วยระบบ Google G Suite รุ่นที่ 2  
วันที่ประกาศข่าว 23 พฤษภาคม 2561 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์ CITCOMS จำนวนผู้อ่าน 13 คน
อ่านต่อ
ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (NU-NET) ครั้งที่ 2/2561  
วันที่ประกาศข่าว 18 พฤษภาคม 2561 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์ CITCOMS จำนวนผู้อ่าน 31 คน
อ่านต่อ
อบรมหลักสูตร การทำงานแบบ Cloud เบื้องต้น ด้วยระบบ Microsoft Office 365 รุ่นที่ 3  
วันที่ประกาศข่าว 15 พฤษภาคม 2561 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์ CITCOMS จำนวนผู้อ่าน 37 คน
อ่านต่อ
หลักสูตร การสร้างสรรค์สื่อ VDO Clip ด้วยตนเอง โดย Camtasia Studio รุ่น 2  
วันที่ประกาศข่าว 02 พฤษภาคม 2561 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์ CITCOMS จำนวนผู้อ่าน 72 คน
อ่านต่อ
จำนวนข่าวทั้งหมด : 393  ข่าว หน้า 1/79
CITCOMS Social ติดตามผลงานทาง Youtube      
บริการ Online
NU Account
MS Office 365
Google Apps for Education
Software License ดาวโหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์
ICT Training ฝีกอบรมด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
NUIS ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ
e-Learning ระบบการเรียนการสอน
ออนไลน์
ICT Exam สอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Web hosting พื้นจัดทำเว็บไซต์สำหรับนิสิต
ตารางการใช้งานห้องให้บริการ
เอกสาร Online
ประกาศ ICT มหาวิทยาลัย
เอกสารคู่มือการใช้ระบบสารสนเทศของ CITCOMS
แบบฟอร์มต่างๆของ CITCOMS
รายงานการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน
แบบประเมินความพึงพอใจ
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัย
บริการของมหาวิทยาลัย
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน ,  ศิษย์เก่า
บุคลากร ,  บุคลากรดีเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลงานวิจัย , รายงานพิเศษ
ข่าวทุนการศึกษาต่างประเทศ
Online จำนวน : 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Since 7/6/2006
Update : 29/10/17
Copyright © 2006-2007, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.
อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม. 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000