หน้าแรก   แนะนำ CITCOMS   การบริหาร   การบริการ   ข่าวประชาสัมพันธ์   ติดต่อเรา   แผนผังเว็บไซต์     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Word ให้นิสิตสหกิจศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ (กลุ่มที่ 3) วันที่ 16 พ.ย.60  
วันที่ประกาศข่าว 17 พฤศจิกายน 2560 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์ CITCOMS จำนวนผู้อ่าน 27 คน
อ่านต่อ
บุคลากร CITCOMS ผ่านการทดสอบการันตีความสามารถในการใช้งาน Microsoft Office ในระดับสากล!!  
วันที่ประกาศข่าว 17 พฤศจิกายน 2560 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์ CITCOMS จำนวนผู้อ่าน 16 คน
อ่านต่อ
อบรม 'เทคนิคการใช้ Excel ในการปฏิบัติงาน' ให้นิสิตคณะสังคมศาสตร์ สาขาประวัติศาสตร์ (กลุ่มที่ 2) เมื่อวันที่ 12 พ.ย.60  
วันที่ประกาศข่าว 13 พฤศจิกายน 2560 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์ CITCOMS จำนวนผู้อ่าน 31 คน
อ่านต่อ
ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Word ให้นิสิตสหกิจศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ (กลุ่มที่ 2) วันที่ 9 พ.ย.60  
วันที่ประกาศข่าว 10 พฤศจิกายน 2560 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์ CITCOMS จำนวนผู้อ่าน 39 คน
อ่านต่อ
อบรม 'เทคนิคการใช้ Excel ในการปฏิบัติงาน' ให้นิสิตคณะสังคมศาสตร์ สาขาจิตวิทยา (กลุ่มที่ 1) เมื่อวันที่ 8 พ.ย.60  
วันที่ประกาศข่าว 09 พฤศจิกายน 2560 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์ CITCOMS จำนวนผู้อ่าน 38 คน
อ่านต่อ
จำนวนข่าวทั้งหมด : 352  ข่าว หน้า 1/71
CITCOMS Social ติดตามผลงานทาง Youtube      
บริการ Online
NU Account
MS Office 365
Google Apps for Education
Software License ดาวโหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์
ICT Training ฝีกอบรมด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
NUIS ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ
e-Learning ระบบการเรียนการสอน
ออนไลน์
ICT Exam สอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Web hosting พื้นจัดทำเว็บไซต์สำหรับนิสิต
ตารางการใช้งานห้องให้บริการ
เอกสาร Online
ประกาศ ICT มหาวิทยาลัย
เอกสารคู่มือการใช้ระบบสารสนเทศของ CITCOMS
แบบฟอร์มต่างๆของ CITCOMS
รายงานการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน
แบบประเมินความพึงพอใจ
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัย
บริการของมหาวิทยาลัย
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน ,  ศิษย์เก่า
บุคลากร ,  บุคลากรดีเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลงานวิจัย , รายงานพิเศษ
ข่าวทุนการศึกษาต่างประเทศ
Online จำนวน : 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Since 7/6/2006
Update : 29/10/17
Copyright © 2006-2007, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.
อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม. 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000