หน้าแรก   แนะนำ CITCOMS   การบริหาร   การบริการ   ข่าวประชาสัมพันธ์   ติดต่อเรา   แผนผังเว็บไซต์     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

อบรมโปรแกรม Camtasia Studio 8 เพื่อการสร้างสื่อการสอน ครั้ง1  
วันที่ประกาศข่าว 15 พฤศจิกายน 2556 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์ CITCOMS จำนวนผู้อ่าน 412 คน
อ่านต่อ
อบรมระบบการจัดการเรียนการสอนด้วย NU Moodle LMS ครั้งที่1  
วันที่ประกาศข่าว 15 พฤศจิกายน 2556 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์ CITCOMS จำนวนผู้อ่าน 365 คน
อ่านต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ศึกษาดูงานระบบเครือข่าย CITCOMS  
วันที่ประกาศข่าว 05 พฤศจิกายน 2556 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์ CITCOMS จำนวนผู้อ่าน 427 คน
อ่านต่อ
CITCOMS เข้ารับนโยบายการดำเนินงานจาก รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน  
วันที่ประกาศข่าว 15 ตุลาคม 2556 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์ CITCOMS จำนวนผู้อ่าน 510 คน
CITCOMS เข้ารับนโยบายการดำเนินงานจาก รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน
อ่านต่อ
CITCOMS ร่วมแสดงความยินดีกับคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มน.  
วันที่ประกาศข่าว 25 กันยายน 2556 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์ CITCOMS จำนวนผู้อ่าน 498 คน
CITCOMS ร่วมแสดงความยินดีกับคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มน.
อ่านต่อ
จำนวนข่าวทั้งหมด : 352  ข่าว หน้า 58/71
CITCOMS Social ติดตามผลงานทาง Youtube      
บริการ Online
NU Account
MS Office 365
Google Apps for Education
Software License ดาวโหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์
ICT Training ฝีกอบรมด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
NUIS ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ
e-Learning ระบบการเรียนการสอน
ออนไลน์
ICT Exam สอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Web hosting พื้นจัดทำเว็บไซต์สำหรับนิสิต
ตารางการใช้งานห้องให้บริการ
เอกสาร Online
ประกาศ ICT มหาวิทยาลัย
เอกสารคู่มือการใช้ระบบสารสนเทศของ CITCOMS
แบบฟอร์มต่างๆของ CITCOMS
รายงานการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน
แบบประเมินความพึงพอใจ
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัย
บริการของมหาวิทยาลัย
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน ,  ศิษย์เก่า
บุคลากร ,  บุคลากรดีเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลงานวิจัย , รายงานพิเศษ
ข่าวทุนการศึกษาต่างประเทศ
Online จำนวน : 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Since 7/6/2006
Update : 29/10/17
Copyright © 2006-2007, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.
อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม. 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000