หน้าแรก   แนะนำ CITCOMS   การบริหาร   การบริการ   ข่าวประชาสัมพันธ์   ติดต่อเรา   แผนผังเว็บไซต์     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

CITCOMS รับการตรวจประเมินตนเองประจำปี 2556  
วันที่ประกาศข่าว 02 ธันวาคม 2556 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์ CITCOMS จำนวนผู้อ่าน 387 คน
CITCOMS รับการตรวจประเมินตนเองประจำปี 2556
อ่านต่อ
CITCOMS จัดอบรม Google Site สำหรับบุคลากรและนิสิต  
วันที่ประกาศข่าว 25 พฤศจิกายน 2556 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์ CITCOMS จำนวนผู้อ่าน 418 คน
CITCOMS จัดอบรม Google Site สำหรับบุคลากรและนิสิต
อ่านต่อ
อบรมการใช้งาน NU mail Services ด้วยระบบ Google apps และ MS365  
วันที่ประกาศข่าว 25 พฤศจิกายน 2556 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์ CITCOMS จำนวนผู้อ่าน 342 คน
อ่านต่อ
อบรมระบบการจัดการเรียนการสอนด้วย NU Moodle LMS ครั้งที่2  
วันที่ประกาศข่าว 25 พฤศจิกายน 2556 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์ CITCOMS จำนวนผู้อ่าน 393 คน
อบรมระบบการจัดการเรียนการสอนด้วย NU Moodle LMS ครั้งที่2
อ่านต่อ
CITCOMS จัดอบรม Google Apps for Education (ปีการศึกษา2557) ครั้งที่ 1  
วันที่ประกาศข่าว 15 พฤศจิกายน 2556 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์ CITCOMS จำนวนผู้อ่าน 402 คน
อ่านต่อ
จำนวนข่าวทั้งหมด : 372  ข่าว หน้า 61/75
CITCOMS Social ติดตามผลงานทาง Youtube      
บริการ Online
NU Account
MS Office 365
Google Apps for Education
Software License ดาวโหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์
ICT Training ฝีกอบรมด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
NUIS ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ
e-Learning ระบบการเรียนการสอน
ออนไลน์
ICT Exam สอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Web hosting พื้นจัดทำเว็บไซต์สำหรับนิสิต
ตารางการใช้งานห้องให้บริการ
เอกสาร Online
ประกาศ ICT มหาวิทยาลัย
เอกสารคู่มือการใช้ระบบสารสนเทศของ CITCOMS
แบบฟอร์มต่างๆของ CITCOMS
รายงานการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน
แบบประเมินความพึงพอใจ
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัย
บริการของมหาวิทยาลัย
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน ,  ศิษย์เก่า
บุคลากร ,  บุคลากรดีเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลงานวิจัย , รายงานพิเศษ
ข่าวทุนการศึกษาต่างประเทศ
Online จำนวน : 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Since 7/6/2006
Update : 29/10/17
Copyright © 2006-2007, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.
อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม. 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000