หน้าแรก   แนะนำ CITCOMS   การบริหาร   การบริการ   ข่าวประชาสัมพันธ์   ติดต่อเรา   แผนผังเว็บไซต์     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมให้หน่วยงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก  
วันที่ประกาศข่าว 22 มีนาคม 2555 ผู้ประกาศข่าว Jedsada
อ่านต่อ
สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี  
วันที่ประกาศข่าว 22 มีนาคม 2555 ผู้ประกาศข่าว Jedsada
อ่านต่อ
โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อการผลิตสื่อการเรียนการสอนหลักสูตร การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม ADOBE CAPTIVATE 4  
วันที่ประกาศข่าว 22 มีนาคม 2555 ผู้ประกาศข่าว Jedsada จำนวนผู้อ่าน 625 คน
อ่านต่อ
ประมวลภาพ เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี ของสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
วันที่ประกาศข่าว 22 มีนาคม 2555 ผู้ประกาศข่าว Jedsada
อ่านต่อ
วันที่ 24 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ 2 ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดร.สุวิมล ธนะผลเลิศ ผู้อำนวยการสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ นำทีมพัฒนาระบบ CHE QA ONLINE SYSTEM นำเสนอผลงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  
วันที่ประกาศข่าว 22 มีนาคม 2555 ผู้ประกาศข่าว Jedsada
อ่านต่อ
จำนวนข่าวทั้งหมด : 307  ข่าว หน้า 61/62
CITCOMS Social ติดตามผลงานทาง Youtube  
บริการ Online
บริการ e-mail
บริการเปลี่ยนรหัสผ่าน NU-Net
บริการเกี่ยวกับ Antivirus
ระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ระบบจองห้องประชุมออนไลน์
ระบบประวัติผลงาน ส่วนบุคคล
ฉบับภาษาอังกฤษ
เอกสาร Online
ประกาศมหาวิทยาลัย
แบบฟอร์มต่างๆ
เอกสารคู่มือ
รายงานการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน
แบบใบลาสำหรับบุคลากร
 
บริการของมหาวิทยาลัย
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน ,  ศิษย์เก่า
บุคลากร ,  บุคลากรดีเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลงานวิจัย , รายงานพิเศษ
Online จำนวน : 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Since 7/6/2006
Update : 7/09/15
Copyright © 2006-2007, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.
อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม. 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000