หน้าแรก   แนะนำ CITCOMS   การบริหาร   การบริการ   ข่าวประชาสัมพันธ์   ติดต่อเรา   แผนผังเว็บไซต์     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

CITCOMS ต้อนรับศูนย์ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิเข้าศึกษาดูงาน  
วันที่ประกาศข่าว 21 กุมภาพันธ์ 2557 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์ CITCOMS จำนวนผู้อ่าน 392 คน
CITCOMS ต้อนรับศูนย์ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิเข้าศึกษาดูงาน
อ่านต่อ
อบรม Google Site ครั้งที่ 3  
วันที่ประกาศข่าว 21 กุมภาพันธ์ 2557 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์ CITCOMS จำนวนผู้อ่าน 281 คน
อบรม Google Site ครั้งที่ 3
อ่านต่อ
Google app สำหรับบุคลากร ครั้งที่ 5 และ 6  
วันที่ประกาศข่าว 18 กุมภาพันธ์ 2557 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์ CITCOMS จำนวนผู้อ่าน 409 คน
Google app สำหรับบุคลากร ครั้งที่ 5 และ 6
อ่านต่อ
อบรมระบบการจัดการเรียนการสอนด้วย NU Moodle LMS ครั้งที่ 4  
วันที่ประกาศข่าว 18 กุมภาพันธ์ 2557 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์ CITCOMS จำนวนผู้อ่าน 312 คน
อบรม NU Moodle LMS ครั้งที่ 4
อ่านต่อ
อบรมCamtasia Studio 8 ครั้งที่ 3  
วันที่ประกาศข่าว 18 กุมภาพันธ์ 2557 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์ CITCOMS จำนวนผู้อ่าน 344 คน
อบรมCamtasia Studio 8 ครั้งที่ 3
อ่านต่อ
จำนวนข่าวทั้งหมด : 386  ข่าว หน้า 61/78
CITCOMS Social ติดตามผลงานทาง Youtube      
บริการ Online
NU Account
MS Office 365
Google Apps for Education
Software License ดาวโหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์
ICT Training ฝีกอบรมด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
NUIS ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ
e-Learning ระบบการเรียนการสอน
ออนไลน์
ICT Exam สอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Web hosting พื้นจัดทำเว็บไซต์สำหรับนิสิต
ตารางการใช้งานห้องให้บริการ
เอกสาร Online
ประกาศ ICT มหาวิทยาลัย
เอกสารคู่มือการใช้ระบบสารสนเทศของ CITCOMS
แบบฟอร์มต่างๆของ CITCOMS
รายงานการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน
แบบประเมินความพึงพอใจ
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัย
บริการของมหาวิทยาลัย
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน ,  ศิษย์เก่า
บุคลากร ,  บุคลากรดีเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลงานวิจัย , รายงานพิเศษ
ข่าวทุนการศึกษาต่างประเทศ
Online จำนวน : 3 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Since 7/6/2006
Update : 29/10/17
Copyright © 2006-2007, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.
อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม. 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000