หน้าแรก   แนะนำ CITCOMS   การบริหาร   การบริการ   ข่าวประชาสัมพันธ์   ติดต่อเรา   แผนผังเว็บไซต์     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

citcoms เข้ารับฟังการบรรยายการพัฒนาด้าน ICT ของประเทศเกาหลีใต้  
วันที่ประกาศข่าว 27 กุมภาพันธ์ 2557 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์ CITCOMS จำนวนผู้อ่าน 380 คน
citcoms เข้ารับฟังการบรรยายการพัฒนาด้าน ICT ของประเทศเกาหลีใต้
อ่านต่อ
CITCOMS ต้อนรับศูนย์ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิเข้าศึกษาดูงาน  
วันที่ประกาศข่าว 21 กุมภาพันธ์ 2557 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์ CITCOMS จำนวนผู้อ่าน 394 คน
CITCOMS ต้อนรับศูนย์ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิเข้าศึกษาดูงาน
อ่านต่อ
อบรม Google Site ครั้งที่ 3  
วันที่ประกาศข่าว 21 กุมภาพันธ์ 2557 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์ CITCOMS จำนวนผู้อ่าน 288 คน
อบรม Google Site ครั้งที่ 3
อ่านต่อ
Google app สำหรับบุคลากร ครั้งที่ 5 และ 6  
วันที่ประกาศข่าว 18 กุมภาพันธ์ 2557 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์ CITCOMS จำนวนผู้อ่าน 415 คน
Google app สำหรับบุคลากร ครั้งที่ 5 และ 6
อ่านต่อ
อบรมระบบการจัดการเรียนการสอนด้วย NU Moodle LMS ครั้งที่ 4  
วันที่ประกาศข่าว 18 กุมภาพันธ์ 2557 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์ CITCOMS จำนวนผู้อ่าน 318 คน
อบรม NU Moodle LMS ครั้งที่ 4
อ่านต่อ
จำนวนข่าวทั้งหมด : 412  ข่าว หน้า 66/83
CITCOMS Social ติดตามผลงานทาง Youtube      
บริการ Online
NU Account
MS Office 365
Google Apps for Education
Software License ดาวโหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์
ICT Training ฝีกอบรมด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
NUIS ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ
e-Learning ระบบการเรียนการสอน
ออนไลน์
ICT Exam สอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Web hosting พื้นจัดทำเว็บไซต์สำหรับนิสิต
ตารางการใช้งานห้องให้บริการ
เอกสาร Online
ประกาศ ICT มหาวิทยาลัย
เอกสารคู่มือการใช้ระบบสารสนเทศของ CITCOMS
แบบฟอร์มต่างๆของ CITCOMS
รายงานการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน
แบบประเมินความพึงพอใจ
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัย
บริการของมหาวิทยาลัย
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน ,  ศิษย์เก่า
บุคลากร ,  บุคลากรดีเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลงานวิจัย , รายงานพิเศษ
ข่าวทุนการศึกษาต่างประเทศ
Online จำนวน : 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Since 7/6/2006
Update : 29/10/17
Copyright © 2006-2007, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.
อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม. 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000