หน้าแรก   แนะนำ CITCOMS   การบริหาร   การบริการ   ข่าวประชาสัมพันธ์   ติดต่อเรา   แผนผังเว็บไซต์     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

รางวัลชนะเลิศการประกวดคำขวัญภาษาอังกฤษ หัวข้อ NU and Google Apps for Education  
วันที่ประกาศข่าว 04 มกราคม 2556 ผู้ประกาศข่าว webmaster จำนวนผู้อ่าน 823 คน
นายพีรภัทร เรืองเพชร นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดคำขวัญภาษาอังกฤษ
อ่านต่อ
มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2555  
วันที่ประกาศข่าว 05 ธันวาคม 2555 ผู้ประกาศข่าว webmaster จำนวนผู้อ่าน 765 คน
อ่านต่อ
เกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบเว็บไซต์  
วันที่ประกาศข่าว 05 ธันวาคม 2555 ผู้ประกาศข่าว webmaster จำนวนผู้อ่าน 405 คน
อ่านต่อ
บุคลากรสำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
วันที่ประกาศข่าว 03 ธันวาคม 2555 ผู้ประกาศข่าว webmaster จำนวนผู้อ่าน 532 คน
อ่านต่อ
นำเสนอบริการด้านระบบสารสนเทศ ให้กับทางคณะผู้บริหารของคณะสหเวชศาสตร์  
วันที่ประกาศข่าว 03 ธันวาคม 2555 ผู้ประกาศข่าว webmaster จำนวนผู้อ่าน 406 คน
อ่านต่อ
จำนวนข่าวทั้งหมด : 386  ข่าว หน้า 72/78
CITCOMS Social ติดตามผลงานทาง Youtube      
บริการ Online
NU Account
MS Office 365
Google Apps for Education
Software License ดาวโหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์
ICT Training ฝีกอบรมด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
NUIS ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ
e-Learning ระบบการเรียนการสอน
ออนไลน์
ICT Exam สอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Web hosting พื้นจัดทำเว็บไซต์สำหรับนิสิต
ตารางการใช้งานห้องให้บริการ
เอกสาร Online
ประกาศ ICT มหาวิทยาลัย
เอกสารคู่มือการใช้ระบบสารสนเทศของ CITCOMS
แบบฟอร์มต่างๆของ CITCOMS
รายงานการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน
แบบประเมินความพึงพอใจ
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัย
บริการของมหาวิทยาลัย
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน ,  ศิษย์เก่า
บุคลากร ,  บุคลากรดีเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลงานวิจัย , รายงานพิเศษ
ข่าวทุนการศึกษาต่างประเทศ
Online จำนวน : 8 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Since 7/6/2006
Update : 29/10/17
Copyright © 2006-2007, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.
อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม. 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000