หน้าแรก   แนะนำ CITCOMS   การบริหาร   การบริการ   ข่าวประชาสัมพันธ์   ติดต่อเรา   แผนผังเว็บไซต์     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

สรุปการทำยุทธศาสตร์ พ.ศ.2555-2559 ของกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
วันที่ประกาศข่าว 15 กุมภาพันธ์ 2556 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์ CITCOMS จำนวนผู้อ่าน 646 คน
สรุปการทำยุทธศาสตร์ พ.ศ.2555-2559 ของกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อ่านต่อ
CITCOMS ร่วมพิธีทำบุญวันศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 46 ปี  
วันที่ประกาศข่าว 15 กุมภาพันธ์ 2556 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์ CITCOMS จำนวนผู้อ่าน 479 คน
CITCOMS ร่วมพิธีทำบุญวันศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 46 ปี
อ่านต่อ
CITCOMS รับการตรวจประเมินตนเองประจำปี 2555  
วันที่ประกาศข่าว 15 กุมภาพันธ์ 2556 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์ CITCOMS จำนวนผู้อ่าน 526 คน
CITCOMS รับการตรวจประเมินตนเองประจำปี 2555
อ่านต่อ
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
วันที่ประกาศข่าว 15 กุมภาพันธ์ 2556 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์ CITCOMS จำนวนผู้อ่าน 471 คน
อ่านต่อ
จัดทำแผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2555-2559 กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
วันที่ประกาศข่าว 15 กุมภาพันธ์ 2556 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์ CITCOMS จำนวนผู้อ่าน 481 คน
อ่านต่อ
จำนวนข่าวทั้งหมด : 412  ข่าว หน้า 76/83
CITCOMS Social ติดตามผลงานทาง Youtube      
บริการ Online
NU Account
MS Office 365
Google Apps for Education
Software License ดาวโหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์
ICT Training ฝีกอบรมด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
NUIS ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ
e-Learning ระบบการเรียนการสอน
ออนไลน์
ICT Exam สอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Web hosting พื้นจัดทำเว็บไซต์สำหรับนิสิต
ตารางการใช้งานห้องให้บริการ
เอกสาร Online
ประกาศ ICT มหาวิทยาลัย
เอกสารคู่มือการใช้ระบบสารสนเทศของ CITCOMS
แบบฟอร์มต่างๆของ CITCOMS
รายงานการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน
แบบประเมินความพึงพอใจ
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัย
บริการของมหาวิทยาลัย
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน ,  ศิษย์เก่า
บุคลากร ,  บุคลากรดีเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลงานวิจัย , รายงานพิเศษ
ข่าวทุนการศึกษาต่างประเทศ
Online จำนวน : 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Since 7/6/2006
Update : 29/10/17
Copyright © 2006-2007, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.
อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม. 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000