หน้าแรก   แนะนำ CITCOMS   การบริหาร   การบริการ   ข่าวประชาสัมพันธ์   ติดต่อเรา   แผนผังเว็บไซต์     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทคโนโลยี และสาระน่ารู้

108 วิธีปฏิบัติเพื่อการประหยัดพลังงาน ในหัวข้อ วิธีประหยัดไฟฟ้า  
วันที่ประกาศข่าว 13 มกราคม 2557 ผู้ประกาศข่าว webmaster จำนวนผู้อ่าน 1552 คน
อ่านต่อ
108 วิธีปฏิบัติเพื่อการประหยัดพลังงาน ในหัวข้อ วิธีประหยัดน้ำมัน  
วันที่ประกาศข่าว 20 พฤศจิกายน 2556 ผู้ประกาศข่าว webmaster จำนวนผู้อ่าน 1233 คน
108 วิธีปฏิบัติเพื่อการประหยัดพลังงาน นำเสนอวิธีแนวทางการประหยัดน้ำมันดังนี้
อ่านต่อ
พระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
วันที่ประกาศข่าว 05 ธันวาคม 2555 ผู้ประกาศข่าว webmaster จำนวนผู้อ่าน 8784 คน
อ่านต่อ
23 ตุลาคม วันปิยมหาราช  
วันที่ประกาศข่าว 02 พฤศจิกายน 2555 ผู้ประกาศข่าว webmaster จำนวนผู้อ่าน 1669 คน
อ่านต่อ
วันเข้าพรรษา  
วันที่ประกาศข่าว 05 สิงหาคม 2555 ผู้ประกาศข่าว Jedsada จำนวนผู้อ่าน 2342 คน
อ่านต่อ
จำนวนข่าวทั้งหมด : 32  ข่าว หน้า 6/7
CITCOMS Social ติดตามผลงานทาง Youtube      
บริการ Online
NU Account
MS Office 365
Google Apps for Education
Software License ดาวโหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์
ICT Training ฝีกอบรมด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
NUIS ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ
e-Learning ระบบการเรียนการสอน
ออนไลน์
ICT Exam สอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Web hosting พื้นจัดทำเว็บไซต์สำหรับนิสิต
ตารางการใช้งานห้องให้บริการ
เอกสาร Online
ประกาศ ICT มหาวิทยาลัย
เอกสารคู่มือการใช้ระบบสารสนเทศของ CITCOMS
แบบฟอร์มต่างๆของ CITCOMS
รายงานการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน
แบบประเมินความพึงพอใจ
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัย
บริการของมหาวิทยาลัย
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน ,  ศิษย์เก่า
บุคลากร ,  บุคลากรดีเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลงานวิจัย , รายงานพิเศษ
ข่าวทุนการศึกษาต่างประเทศ
Online จำนวน : 7 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Since 7/6/2006
Update : 29/10/17
Copyright © 2006-2007, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.
อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม. 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000