หน้าแรก   แนะนำ CITCOMS   การบริหาร   การบริการ   ข่าวประชาสัมพันธ์   ติดต่อเรา   แผนผังเว็บไซต์     
ข่าวประชาสัมพันธ์ รายละเอียดข่าว

ประชุมเชิงปฏิบัติการ : การใช้งาน MICROSOFT OUTLOOK 2010 แบ่งบัน
วันที่ประกาศข่าว 22 มีนาคม 2555 ผู้ประกาศข่าว Jedsada จำนวนผู้อ่าน 987 คน
ประชุมเชิงปฏิบัติการ : การใช้งาน MICROSOFT OUTLOOK 2010  

       สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ในหลักสูตร การใช้งาน   MICROSOFT  OUTLOOK 2010  เพื่อพัฒนาขีด-ความสามารถด้านการใช้โปรแกรม โดย คุณ สรัณรัฐ  อรุณมิตร วิทยากรสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้แก่ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน  40 คน  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 209  อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555

 

 

 

 
 
CITCOMS Social ติดตามผลงานทาง Youtube      
บริการ Online
NU Account
MS Office 365
Google Apps for Education
Software License ดาวโหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์
ICT Training ฝีกอบรมด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
NUIS ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ
e-Learning ระบบการเรียนการสอน
ออนไลน์
ICT Exam สอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Web hosting พื้นจัดทำเว็บไซต์สำหรับนิสิต
ตารางการใช้งานห้องให้บริการ
เอกสาร Online
ประกาศ ICT มหาวิทยาลัย
เอกสารคู่มือการใช้ระบบสารสนเทศของ CITCOMS
แบบฟอร์มต่างๆของ CITCOMS
รายงานการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน
แบบประเมินความพึงพอใจ
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัย
บริการของมหาวิทยาลัย
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน ,  ศิษย์เก่า
บุคลากร ,  บุคลากรดีเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลงานวิจัย , รายงานพิเศษ
ข่าวทุนการศึกษาต่างประเทศ
Online จำนวน : 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Since 7/6/2006
Update : 29/10/17
Copyright © 2006-2007, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.
อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม. 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000