หน้าแรก   แนะนำ CITCOMS   การบริหาร   การบริการ   ข่าวประชาสัมพันธ์   ติดต่อเรา   แผนผังเว็บไซต์     
ข่าวประชาสัมพันธ์ รายละเอียดข่าว

เสริมศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้วยโปรแกรม MICROSOFT OFFICE 2010 ระดับ ADVANCE สำหรับ ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ในมหาวิทยาลัยนเรศวร แบ่งบัน
วันที่ประกาศข่าว 22 มีนาคม 2555 ผู้ประกาศข่าว Jedsada จำนวนผู้อ่าน 849 คน
 เสริมศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้วยโปรแกรม MICROSOFT OFFICE  2010 ระดับ ADVANCE สำหรับ ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ในมหาวิทยาลัยนเรศวร
    
   งานบริการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์   สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรการใช้ MICROSOFT OFFICE  2010 ระดับ ADVANCE  รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่   27 - 29 กุมภาพันธ์ 2555 โดยนายสรพงค์  สุขเกษม วิทยากรจากสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและ   การสื่อสารเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและนิสิตภายในมหาวิทยาลัยนเรศวรให้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 40 คน  ซึ่งการจัดอบรมในหลักสูตรนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีจนทำให้ต้องเพิ่มรุ่นที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 12 - 14  มีนาคม 2555  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 209 อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  

 

 

 
CITCOMS Social ติดตามผลงานทาง Youtube  
บริการ Online
บริการ e-mail
บริการเปลี่ยนรหัสผ่าน NU-Net
บริการเกี่ยวกับ Antivirus
ระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ระบบจองห้องประชุมออนไลน์
ระบบประวัติผลงาน ส่วนบุคคล
ฉบับภาษาอังกฤษ
เอกสาร Online
ประกาศมหาวิทยาลัย
แบบฟอร์มต่างๆ
เอกสารคู่มือ
รายงานการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน
แบบใบลาสำหรับบุคลากร
 
บริการของมหาวิทยาลัย
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน ,  ศิษย์เก่า
บุคลากร ,  บุคลากรดีเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลงานวิจัย , รายงานพิเศษ
Online จำนวน : 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Since 7/6/2006
Update : 7/09/15
Copyright © 2006-2007, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.
อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม. 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000