หน้าแรก   แนะนำ CITCOMS   การบริหาร   การบริการ   ข่าวประชาสัมพันธ์   ติดต่อเรา   แผนผังเว็บไซต์     
ข่าวประชาสัมพันธ์ รายละเอียดข่าว

เสริมศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้วยโปรแกรม MICROSOFT OFFICE 2010 ระดับ ADVANCE สำหรับ ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ในมหาวิทยาลัยนเรศวร แบ่งบัน
วันที่ประกาศข่าว 22 มีนาคม 2555 ผู้ประกาศข่าว Jedsada จำนวนผู้อ่าน 918 คน
 เสริมศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้วยโปรแกรม MICROSOFT OFFICE  2010 ระดับ ADVANCE สำหรับ ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ในมหาวิทยาลัยนเรศวร
    
   งานบริการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์   สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรการใช้ MICROSOFT OFFICE  2010 ระดับ ADVANCE  รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่   27 - 29 กุมภาพันธ์ 2555 โดยนายสรพงค์  สุขเกษม วิทยากรจากสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและ   การสื่อสารเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและนิสิตภายในมหาวิทยาลัยนเรศวรให้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 40 คน  ซึ่งการจัดอบรมในหลักสูตรนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีจนทำให้ต้องเพิ่มรุ่นที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 12 - 14  มีนาคม 2555  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 209 อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  

 

 

 
CITCOMS Social ติดตามผลงานทาง Youtube      
บริการ Online
NU Account
MS Office 365
Google Apps for Education
Software License ดาวโหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์
ICT Training ฝีกอบรมด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
NUIS ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ
e-Learning ระบบการเรียนการสอน
ออนไลน์
ICT Exam สอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Web hosting พื้นจัดทำเว็บไซต์สำหรับนิสิต
ตารางการใช้งานห้องให้บริการ
เอกสาร Online
ประกาศ ICT มหาวิทยาลัย
เอกสารคู่มือการใช้ระบบสารสนเทศของ CITCOMS
แบบฟอร์มต่างๆของ CITCOMS
รายงานการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน
แบบประเมินความพึงพอใจ
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัย
บริการของมหาวิทยาลัย
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน ,  ศิษย์เก่า
บุคลากร ,  บุคลากรดีเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลงานวิจัย , รายงานพิเศษ
ข่าวทุนการศึกษาต่างประเทศ
Online จำนวน : 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Since 7/6/2006
Update : 29/10/17
Copyright © 2006-2007, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.
อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม. 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000