หน้าแรก   แนะนำ CITCOMS   การบริหาร   การบริการ   ข่าวประชาสัมพันธ์   ติดต่อเรา   แผนผังเว็บไซต์     
ข่าวประชาสัมพันธ์ รายละเอียดข่าว

ม.นเรศวร ติด 10 อันดับแรกของมหาวิทยาลัยไทย ปี 2016 มหาวิทยาลัยคุณภาพด้านวิชาการ แบ่งบัน
วันที่ประกาศข่าว 18 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้ประกาศข่าว webmaster จำนวนผู้อ่าน 2137 คน


ม.นเรศวร ติด 10 อันดับแรกของมหาวิทยาลัยไทย ปี 2016 มหาวิทยาลัยคุณภาพด้านวิชาการ 

    มหาวิทยาลัยนเรศวร ติด 10 อันดับแรกของมหาวิทยาลัยไทย ปี 2016 เป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (e-University) ประกาศผลเมื่อวันที่ 1กุมภาพันธ์ 2016 ที่ผ่านมา จากการจัดอันดับของ “Webometrics Ranking of World Universities” โดยจัดอันดับจากความสามารถในการผลิตผลงานทางวิชาการ ที่เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต วัดความสามารถการเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ หรือมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (e-University)

การจัดอันดับของ“Webometrics Ranking of World Universities” จัดทำโดย Cybermetrics Lab หรือ Internet Lab ซึ่งเป็นกลุ่มวิจัยของสภาวิจัยแห่งชาติ ประเทศสเปน เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2004 โดยจะมีการประกาศผลการจัดอันดับเว็บไซต์ 2 ครั้ง คือ ช่วงเดือนมกราคมและช่วงเดือนกรกฎาคม ของทุกปี ผ่านทางเว็บไซต์ www.webometrics.infoทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเรศวร ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่ 225 ของเอเชีย และ อันดับที่ 987 ของโลก โดยมหาวิทยาลัยมีนโยบายในการพัฒนาเว็บไซต์โดยสนับสนุนให้ส่วนงานต่าง ๆ ได้มีการพัฒนาปรับปรุงทั้งรูปแบบและเนื้อหาไปในทิศทางเดียวกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นช่องทางการนำเสนอข่าวสารการประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ความรู้ ผลงาน และกิจกรรมทางวิชาการ รวมถึงการเผยแพร่ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ออกสู่สาธารณชนโลก และสร้างความเป็นที่รู้จัก (Visibility) ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอย่างเป็นระบบ เพื่อมุ่งสู่การเป็นหนึ่งในร้อยมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกตามเกณฑ์การจัดอันดับของ World University Rankings รวมทั้งเป็น e-university ชั้นนำ ตามเกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกด้วยระบบ Webometrics Ranking of World Universites ซึ่งเกณฑ์การจัดอันดับของ Webometricsประกอบด้วย ข้อมูลด้าน Presence (20%) จำนวนหน้าเว็บของมหาวิทยาลัย Openness (15%) จำนวนไฟล์เอกสารที่นำเสนอบนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยImpact (50%) จำนวนลิงค์ภายนอกที่ลิงค์มาเว็บไซต์มหาวิทยาลัย และ Excellence (15%) จำนวนบทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติacademic papers published in high impact international journals.

สำหรับในประเทศไทย มีมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับโดย Webometrics ใน 10 อันดับแรกของประเทศไทย จาก 180 มหาวิทยาลัยไทยที่ได้รับการจัดอันดับ ได้แก่ อันดับ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล อันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันดับ 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อันดับ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อันดับ 5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อันดับ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อันดับ 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบังอันดับ 8 มหาวิทยาลัยนเรศวร อันดับ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และอันดับ 10 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นต้น  

  

ข้อมูลโดย กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติมhttp://www.webometrics.info/en/Asia/Thailand
http://www.nationtv.tv/main/content/social/378487920/
เกียรตินารี ธชีพันธุ์ :เรียบเรียง 8/2/59/100
 
CITCOMS Social ติดตามผลงานทาง Youtube  
บริการ Online
บริการ e-mail
บริการเปลี่ยนรหัสผ่าน NU-Net
บริการเกี่ยวกับ Antivirus
ระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ระบบจองห้องประชุมออนไลน์
ระบบประวัติผลงาน ส่วนบุคคล
ฉบับภาษาอังกฤษ
เอกสาร Online
ประกาศมหาวิทยาลัย
แบบฟอร์มต่างๆ
เอกสารคู่มือ
รายงานการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน
แบบใบลาสำหรับบุคลากร
 
บริการของมหาวิทยาลัย
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน ,  ศิษย์เก่า
บุคลากร ,  บุคลากรดีเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลงานวิจัย , รายงานพิเศษ
Online จำนวน : 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Since 7/6/2006
Update : 7/09/15
Copyright © 2006-2007, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.
อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม. 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000