หน้าแรก   แนะนำ CITCOMS   การบริหาร   การบริการ   ข่าวประชาสัมพันธ์   ติดต่อเรา   แผนผังเว็บไซต์     
ข่าวประชาสัมพันธ์ รายละเอียดข่าว

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น เข้าศึกษาดูงาน แบ่งบัน
วันที่ประกาศข่าว 31 มีนาคม 2560 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์ CITCOMS จำนวนผู้อ่าน 128 คน

   มหาวิทยาลัยนเรศวรให้การต้อนรับ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก เข้าศึกษาดูงาน โดยรองศาสตราจารย์ ดร. รสริน ว่องวิไลรัตน์ กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานและบรรยายพิเศษหัวข้อ การจัดการเรียนการสอนแบบ Learning Outcome

   ในการนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยนายธนวัฒน์ พูลเขตนคร ผู้อำนวยการกองบริการเทคโนโลยีฯ และนางสาวนันทวรรณ ประภักรางกูล หัวหน้างานระบบสารสนเทศ ณ ห้องประชุมเสลา 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

และเข้าเยี่ยมชมการบริหารงานเพื่อการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย

ของกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันที่ 30 มีนาคม 2560

 
CITCOMS Social ติดตามผลงานทาง Youtube      
บริการ Online
NU Account
MS Office 365
Google Apps for Education
Software License ดาวโหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์
ICT Training ฝีกอบรมด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
NUIS ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ
e-Learning ระบบการเรียนการสอน
ออนไลน์
ICT Exam สอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Web hosting พื้นจัดทำเว็บไซต์สำหรับนิสิต
ตารางการใช้งานห้องให้บริการ
เอกสาร Online
ประกาศ ICT มหาวิทยาลัย
เอกสารคู่มือการใช้ระบบสารสนเทศของ CITCOMS
แบบฟอร์มต่างๆของ CITCOMS
รายงานการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน
แบบประเมินความพึงพอใจ
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัย
บริการของมหาวิทยาลัย
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน ,  ศิษย์เก่า
บุคลากร ,  บุคลากรดีเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลงานวิจัย , รายงานพิเศษ
ข่าวทุนการศึกษาต่างประเทศ
Online จำนวน : 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Since 7/6/2006
Update : 29/10/17
Copyright © 2006-2007, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.
อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม. 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000