หน้าแรก   แนะนำ CITCOMS   การบริหาร   การบริการ   ข่าวประชาสัมพันธ์   ติดต่อเรา   แผนผังเว็บไซต์     
ข่าวประชาสัมพันธ์ รายละเอียดข่าว

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น เข้าศึกษาดูงาน แบ่งบัน
วันที่ประกาศข่าว 31 มีนาคม 2560 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์ CITCOMS จำนวนผู้อ่าน 97 คน

   มหาวิทยาลัยนเรศวรให้การต้อนรับ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก เข้าศึกษาดูงาน โดยรองศาสตราจารย์ ดร. รสริน ว่องวิไลรัตน์ กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานและบรรยายพิเศษหัวข้อ การจัดการเรียนการสอนแบบ Learning Outcome

   ในการนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยนายธนวัฒน์ พูลเขตนคร ผู้อำนวยการกองบริการเทคโนโลยีฯ และนางสาวนันทวรรณ ประภักรางกูล หัวหน้างานระบบสารสนเทศ ณ ห้องประชุมเสลา 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

และเข้าเยี่ยมชมการบริหารงานเพื่อการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย

ของกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันที่ 30 มีนาคม 2560

 
CITCOMS Social ติดตามผลงานทาง Youtube  
บริการ Online
บริการ e-mail
บริการเปลี่ยนรหัสผ่าน NU-Net
บริการเกี่ยวกับ Antivirus
ระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ระบบจองห้องประชุมออนไลน์
ระบบประวัติผลงาน ส่วนบุคคล
ฉบับภาษาอังกฤษ
เอกสาร Online
ประกาศมหาวิทยาลัย
แบบฟอร์มต่างๆ
เอกสารคู่มือ
รายงานการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน
แบบใบลาสำหรับบุคลากร
 
บริการของมหาวิทยาลัย
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน ,  ศิษย์เก่า
บุคลากร ,  บุคลากรดีเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลงานวิจัย , รายงานพิเศษ
Online จำนวน : 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Since 7/6/2006
Update : 7/09/15
Copyright © 2006-2007, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.
อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม. 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000