หน้าแรก   แนะนำ CITCOMS   การบริหาร   การบริการ   ข่าวประชาสัมพันธ์   ติดต่อเรา   แผนผังเว็บไซต์     
ข่าวประชาสัมพันธ์ รายละเอียดข่าว

หลักสูตร พัฒนาการสอนรูปแบบ Flipped Classroom ด้วยระบบ Moodle (สำหรับอาจารย์) แบ่งบัน
วันที่ประกาศข่าว 24 เมษายน 2560 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์ CITCOMS จำนวนผู้อ่าน 192 คน


   วันที่ 24 เมษายน 2560 กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมหลักสูตร พัฒนาการสอนรูปแบบ Flipped Classroom ด้วยระบบ Moodle (สำหรับอาจารย์) เพื่อการจัดการเรียนการสอนในรู้แบบe-Learning สามารถจัดการรายวิชาในการเพิ่มเนื้อหาได้หลากหลายรูปแบบ โดย คุณปริญญา ตากล้า และ คุณธนพล เฉลิมภักตร์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญและดูแลระบบ NU Moodle LMS ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

 
CITCOMS Social ติดตามผลงานทาง Youtube  
บริการ Online
บริการ e-mail
บริการเปลี่ยนรหัสผ่าน NU-Net
บริการเกี่ยวกับ Antivirus
ระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ระบบจองห้องประชุมออนไลน์
ระบบประวัติผลงาน ส่วนบุคคล
ฉบับภาษาอังกฤษ
เอกสาร Online
ประกาศมหาวิทยาลัย
แบบฟอร์มต่างๆ
เอกสารคู่มือ
รายงานการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน
แบบใบลาสำหรับบุคลากร
 
บริการของมหาวิทยาลัย
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน ,  ศิษย์เก่า
บุคลากร ,  บุคลากรดีเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลงานวิจัย , รายงานพิเศษ
Online จำนวน : 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Since 7/6/2006
Update : 7/09/15
Copyright © 2006-2007, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.
อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม. 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000