หน้าแรก   แนะนำ CITCOMS   การบริหาร   การบริการ   ข่าวประชาสัมพันธ์   ติดต่อเรา   แผนผังเว็บไซต์     
ข่าวประชาสัมพันธ์ รายละเอียดข่าว

มหาวิทยาลัยนเรศวร ติดอันดับ TOP 10 เว็บไซต์ยอดนิยม จาก 4ICU.org แบ่งบัน
วันที่ประกาศข่าว 11 กรกฏาคม 2560 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์ CITCOMS จำนวนผู้อ่าน 2703 คน


     มหาวิทยาลัยนเรศวร ติดอันดับ 10 จากการจัดอันดับความนิยมเข้าติดตามชมเว็บไซต์มหาวิทยาลัยทั่วโลก The 2017 University Web Rankings : Top 200 Universities in the World โดย 4 International Colleges & Universities หรือ 4ICU.org และยังอยู่ในกลุ่ม Top 200 ของมหาวิทยาลัยในเอเชีย

     จากผลการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยยอดนิยมระดับโลกที่มีการสืบค้นและเข้าชมมากที่สุดตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ผลปรากฏว่ามหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับที่ 10 ของประเทศ จากมหาวิทยาลัยของไทย 118 แห่ง นอกจากนี้ยังได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 197 ของเอเชีย จาก TOP 200 Asia และอยู่ในอันดับที่ 1,332 ของโลก จากมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่างๆ ทั่วโลก 12,358 แห่งทั้งนี้ เมื่อพิจารณา Top 200 ระดับเอเชีย มีมหาวิทยาลัยของไทยเพียง 10 แห่งเท่านั้นที่ติดอันดับ ได้แก่
   1) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   3) มหาวิทยาลัยมหิดล
   4) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   5) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   6) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   7) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   8) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
   9) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี     สำหรับผลการจัดอันดับ TOP 200 ระดับโลก ไม่มีมหาวิทยาลัยของไทยติดอันดับ โดยอันดับที่ 1-5 ของโลกเป็นมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา ได้แก่ Massachusetts Institute of Technology, Harvard University, Stanford University, University of California at Berkeley และ Cornell University ตามลำดับ

     การจัดอันดับเว็บไซต์โดยระบบ 4 International Colleges & Universities (4icu.org) เป็นการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยโดยระบบ 4 International Colleges & Universities (4icu.org) ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ มีสำนักงานอยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย ดำเนินการจัดอันดับความนิยมเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศและทั่วโลกมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2005 โดยรายงานผลปีละ 2 ครั้ง คือ เดือนมกราคมและเดือนกรกฎาคม มีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดอันดับความนิยมของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยนานาชาติ บนพื้นฐานของความนิยมในการเข้าติดตามชมเว็บไซต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จะเป็นเว็บไซต์ที่ช่วยให้นักศึกษานานาชาติได้เข้าใจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยนานาชาติมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การที่เว็บไซต์ที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และมีการ Update ข้อมูลข่าวสารที่สม่ำเสมอจะถูกนำมาใช้ในการพิจารณาจัดอันดับอีกด้วย 

     การจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัย โดยระบบ 4 International Colleges &Universities (4icu.org)ไม่มีการรายงานเกณฑ์ที่ใช้จัดอันดับ เนื่องจากเหตุผลทางลิขสิทธิ์และป้องกันการสร้างข้อมูล เพื่อให้ผลการจัดอันดับดีขึ้น ทั้งนี้ได้อ้างอิงข้อมูลจากฐานข้อมูลอิสระที่เป็นเครื่องมือในการการสืบค้นสามประเภท ได้แก่Google, Alexa และ Majestic Seo โดยใช้กลางอิสระห้าแบบ เพื่อวัดประสิทธิภาพของเว็บไซต์ที่สกัดจากสามเครื่องมือค้นหาที่แตกต่างกัน ได้แก่
– Google Page Rank
– Alexa Traffic Rank
– Majestic Seo Referring Domains
– Majestic Seo Citation Flow
– Majestic Seo Trust Flow
อ้างอิงจาก : www.4icu.org

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวร ยังได้รับอันดับที่ 10 การจัดอันดับเว็บไซต์โดย www.webometrics.info
     เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เว็บไซต์ webometrics.info ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่จัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก และประเทศต่างๆ ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก รอบปี 2016 (ล่าสุด) และในประเทศไทย จำนวน 179 มหาวิทยาลัยไทย ซึ่งได้รับการจัดอันดับจากการวัดผล 4 ด้าน ได้แก่ Presence , Impact , Openness และ Excellence Rank

     การจัดลำดับโดย Webometrics เกิดจากความเชื่อที่ว่า Web จะเป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก และในที่สุด Open Acess Initiatives ซึ่งเป็น web publications หรือ electronic publications จะมีผลกระทบและมีการเข้าถึงได้มากกว่าสิ่งตีพิมพ์ (Publications) ชนิดใดๆ ดังนั้น Webometrics จึงเป็นการวัดปริมาณเนื้อหาที่สร้างขึ้น เน้นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการผ่านทางเว็บไซต์ การปรากฏตัวบนอินเตอร์เน็ต และดูจำนวน Link จากเว็บไซต์ภายนอกทั่วโลกที่ทำ Link มายังเว็บเพจ หรือวัดผลกระทบการอ้างอิง ตามจำนวนของ link ที่ได้รับจากภายนอก (external inlinks / sitations หรือ site citations) ซึ่งจะแสดงถึง visibility และ impact ของ web publications นั้นๆ จากกนั้นทำการจัดลำดับ โดยใช้ดัชนี Web Impact Factor (WIF) ซึ่งใช้หลักการที่ดัดแปลงและประยุกต์มาจาก Journal Impact Factor (JIF) ของฐานข้อมูล Thomson’s ISI Journal Citation Reports (JCR)

     การประกาศผลจัดอันดับจะทำทุกวันที่ 1-20 เดือนมกราคม และเดือนกรกฎาคมของทุกปี มาตั้งแต่ปี ค.ศ.2004 โดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะจัดอันดับคุณภาพของสถาบันการศึกษาแต่อย่างใด แต่เป็นเพียงดัชนีชี้วัดความสามารถในการผลิต Web Publications และความเป็น Open Access ของมหาวิทยาลัยนั้นๆ ซึ่งเป็นการวัดผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่บนอินเตอร์เน็ต นอกเหนือจากการวัดด้วยดัชนีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและการอ้างอิงผลงานวิจัย แบบที่เรารู้จักกันดี ที่เรียกว่า Bibliometric Indicators เท่านั้น หรือ มองอีกแง่หนึ่ง ก็คือ วัดความสามารถในการเป็น “มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (E-University)”


อ้างอิงจาก : www.webometrics.info 
 
CITCOMS Social ติดตามผลงานทาง Youtube      
บริการ Online
NU Account
MS Office 365
Google Apps for Education
Software License ดาวโหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์
ICT Training ฝีกอบรมด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
NUIS ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ
e-Learning ระบบการเรียนการสอน
ออนไลน์
ICT Exam สอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Web hosting พื้นจัดทำเว็บไซต์สำหรับนิสิต
ตารางการใช้งานห้องให้บริการ
เอกสาร Online
ประกาศ ICT มหาวิทยาลัย
เอกสารคู่มือการใช้ระบบสารสนเทศของ CITCOMS
แบบฟอร์มต่างๆของ CITCOMS
รายงานการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน
แบบประเมินความพึงพอใจ
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัย
บริการของมหาวิทยาลัย
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน ,  ศิษย์เก่า
บุคลากร ,  บุคลากรดีเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลงานวิจัย , รายงานพิเศษ
ข่าวทุนการศึกษาต่างประเทศ
Online จำนวน : 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Since 7/6/2006
Update : 29/10/17
Copyright © 2006-2007, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.
อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม. 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000