หน้าแรก   แนะนำ CITCOMS   การบริหาร   การบริการ   ข่าวประชาสัมพันธ์   ติดต่อเรา   แผนผังเว็บไซต์     
ข่าวประชาสัมพันธ์ รายละเอียดข่าว

มหาวิทยาลัยนเรศวร ติดอันดับ TOP 5 เว็บไซต์ยอดนิยม จาก 4ICU.org ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 แบ่งบัน
วันที่ประกาศข่าว 01 สิงหาคม 2560 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์ CITCOMS จำนวนผู้อ่าน 1189 คน


     มหาวิทยาลัยนเรศวร ติดอันดับ 5 (ขึ้นจากอันดับ 10) จากการจัดอันดับความนิยมเข้าติดตามชมเว็บไซต์มหาวิทยาลัยทั่วโลก The 2017 University Web Rankings : Top 200 Universities in the World ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 โดย 4 International Colleges & Universities หรือ 4ICU.org และยังอยู่ในกลุ่ม Top 200 ของมหาวิทยาลัยในเอเชีย

     จากผลการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยยอดนิยมระดับโลกที่มีการสืบค้นและเข้าชมมากที่สุดตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ผลปรากฏว่ามหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับที่ 5 ของประเทศ จากมหาวิทยาลัยของไทย 124 แห่ง นอกจากนี้ยังได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 153 ของเอเชีย จาก TOP 200 Asia โดยในรอบนี้มีมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่างๆ เข้ารับการจัดอันดับจำนวนทั้งสิ้น 13,000 แห่ง จาก 200 ประเทศทั่วโลก

     การจัดอันดับของเว็บไซต์และองค์กรระหว่างประเทศ 4 International Colleges & Universities หรือ www.4icu.org ได้ทำการประกาศผล "The 2017 University Web Rankings : Top 200 Universities in the world" หรือ เว็บมหาวิทยาลัยยอดนิยมระดับโลก จาก 200 ประเทศทั่วโลก ซึ่งมีการดำเนินการจัดอันดับความนิยมเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่างๆ มาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ค.ศ.2005 และ รายงานผลปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมกราคมและเดือนกรกฎาคม เรียกว่า uniRank University Ranking™ มีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดอันดับความนิยมของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยนานาชาติ บนพื้นฐานของความนิยมในการเข้าติดตามชมเว็บไซต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จะเป็นเว็บไซต์ที่ช่วยให้นักศึกษานานาชาติได้เข้าใจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยนานาชาติมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การที่เว็บไซต์ที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และมีการ Update ข้อมูลข่าวสารที่สม่ำเสมอจะถูกนำมาใช้ในการพิจารณาจัดอันดับอีกด้วย

     ในปัจจุบัน การจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัย โดยระบบ 4 International Colleges &Universities (4icu.org) อยู่บนพื้นฐานของ algorithm รวมทั้งเมตริกเว็บที่เป็นกลางและเป็นอิสระจำนวน 5 เว็บที่สกัดจากแหล่งข้อมูลข่าวกรองต่างๆ 4 แหล่ง ได้แก่
     1. Moz Domain Authority
     2. Alexa Global Rank
     3. SimilarWeb Global Rank
     4. Majestic Referring Domains
     5. Majestic Trust Flow

มหาวิทยาลัยนเรศวร ติดอันดับ 5 ของประเทศ จากมหาวิทยาลัยของไทย 124 แห่ง


มหาวิทยาลัยนเรศวร ติดอันดับ 153 ของเอเชีย


     ซึ่ง CITCOMS ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา และดูแลข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนเรศวร (www.nu.ac.th) โดยคำนึงถึงความสะดวกในการเข้าใช้งาน รวมถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต อาจารย์ บุคลากร และสาธารณชน

อ้างอิงจาก http://www.4icu.org
 
CITCOMS Social ติดตามผลงานทาง Youtube      
บริการ Online
NU Account
MS Office 365
Google Apps for Education
Software License ดาวโหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์
ICT Training ฝีกอบรมด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
NUIS ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ
e-Learning ระบบการเรียนการสอน
ออนไลน์
ICT Exam สอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Web hosting พื้นจัดทำเว็บไซต์สำหรับนิสิต
ตารางการใช้งานห้องให้บริการ
เอกสาร Online
ประกาศ ICT มหาวิทยาลัย
เอกสารคู่มือการใช้ระบบสารสนเทศของ CITCOMS
แบบฟอร์มต่างๆของ CITCOMS
รายงานการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน
แบบประเมินความพึงพอใจ
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัย
บริการของมหาวิทยาลัย
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน ,  ศิษย์เก่า
บุคลากร ,  บุคลากรดีเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลงานวิจัย , รายงานพิเศษ
ข่าวทุนการศึกษาต่างประเทศ
Online จำนวน : 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Since 7/6/2006
Update : 29/10/17
Copyright © 2006-2007, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.
อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม. 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000