หน้าแรก   แนะนำ CITCOMS   การบริหาร   การบริการ   ข่าวประชาสัมพันธ์   ติดต่อเรา   แผนผังเว็บไซต์     
ข่าวประชาสัมพันธ์ รายละเอียดข่าว

ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 1-2 เข้ารับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน MOS ระดับประเทศ!! แบ่งบัน
วันที่ประกาศข่าว 18 สิงหาคม 2560 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์ CITCOMS จำนวนผู้อ่าน 896 คน

     CITCOMS ขอเชิญนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้นปีที่ 1-2 ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการใช้งาน Microsoft Office เข้ารับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนในการแข่งขัน Microsoft Office Specialist Olympic ประจำปี 2561 ระดับประเทศ

     Microsoft Office Specialist (MOS) คือ ประกาศนียบัตรยืนยันความสามารถในการใช้โปรแกรม MS Office มาตรฐานสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับ เพราะผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรนี้ ถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการใช้งานโปรแกรมอย่างแท้จริง โดยวิธีการสอบจะเป็นการสอบปฏิบัติ ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ออนไลน์ กล่าวคือผู้สอบจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งที่ปรากฏ นั่นย่อมทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์และได้รับประกาศนียบัตรนี้ คือ ผู้สามารถใช้งานโปรแกรมชุด MS Office นั้นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถใช้งานโปรแกรมได้เต็มความสามารถ โดยการรับรองของบริษัทไมโครซอฟท์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

     ประโยชน์ของการสอบ Microsoft Office Specialist (MOS) สำหรับนิสิต
     1. เป็นการรับประกันว่า นิสิตมีความสามารถในการใช้โปรแกรม MS Office อย่างแท้จริง
     2. เป็นใบเบิกทางในการทำงาน เพราะผู้ที่สอบผ่านคือผู้ที่สามารถปฏิบัติงานได้ทันที
     3. ผู้ที่สอบผ่านจะทำให้ช่วยลดขั้นตอนในการใช้งานโปรแกรม และลดความผิดพลาดในการผลิตผลงาน
     4. ทำให้ผู้สอบมีความสามารถในการใช้งานโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิผล
     5. สร้างความแตกต่างและความได้เปรียบในการแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์โอกาสให้กับตนเอง     จากความสำคัญดังกล่าว CITCOMS จึงได้ทำการเฟ้นหานิสิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการใช้งานโปรแกรม MS Office เพื่อเข้าร่วมประลองความสามารถกับผู้เข้าแข่งขันจากสถาบันอื่นๆ ทั่วประเทศ มากว่า 10 ปี 
     โดยเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา นายณฐภัทร สุวรรณประทีป นิสิตสาขาคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์ ตัวแทนมหาวิทยาลัยนเรศวร คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันโปรแกรม Microsoft Power Point (MOS Olympic Thailand Competition 2017) สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยนเรศวร และสร้างแรงผลักดันให้ CITCOMS มีการส่งเสริมให้นิสิตได้พัฒนาศักยภาพทางด้านการใช้งานโปรแกรม MS Office ต่อไป

นิสิตชั้นปีที่ 1-2 ที่สนใจเข้ารับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย สามารถสมัครได้ที่นี่ ตั้งแต่วันนี้-30 กันยายน 2560 สอบคัดตัววันที่ 14-15 ตุลาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณจินตนา ชัยรัตนศักดิ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1567 
 
CITCOMS Social ติดตามผลงานทาง Youtube      
บริการ Online
NU Account
MS Office 365
Google Apps for Education
Software License ดาวโหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์
ICT Training ฝีกอบรมด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
NUIS ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ
e-Learning ระบบการเรียนการสอน
ออนไลน์
ICT Exam สอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Web hosting พื้นจัดทำเว็บไซต์สำหรับนิสิต
ตารางการใช้งานห้องให้บริการ
เอกสาร Online
ประกาศ ICT มหาวิทยาลัย
เอกสารคู่มือการใช้ระบบสารสนเทศของ CITCOMS
แบบฟอร์มต่างๆของ CITCOMS
รายงานการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน
แบบประเมินความพึงพอใจ
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัย
บริการของมหาวิทยาลัย
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน ,  ศิษย์เก่า
บุคลากร ,  บุคลากรดีเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลงานวิจัย , รายงานพิเศษ
ข่าวทุนการศึกษาต่างประเทศ
Online จำนวน : 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Since 7/6/2006
Update : 29/10/17
Copyright © 2006-2007, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.
อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม. 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000