หน้าแรก   แนะนำ CITCOMS   การบริหาร   การบริการ   ข่าวประชาสัมพันธ์   ติดต่อเรา   แผนผังเว็บไซต์     
ข่าวประชาสัมพันธ์ รายละเอียดข่าว

ขอเชิญอาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมสัมมนา 'Smart Learning & Smart Device การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21' แบ่งบัน
วันที่ประกาศข่าว 11 กันยายน 2560 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์ CITCOMS จำนวนผู้อ่าน 1343 คน

     CITCOMS ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมงานสัมมนาหัวข้อ "Smart Learning & Smart Device      การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21" ในวันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้อง e-Testing 615 ชั้น 6 อาคาร CITCOMS รับจำนวนจำกัดเพียง 80 ท่านเท่านั้น! โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

     ภายในงานท่านจะได้เรียนรู้การประยุกต์ใช้ Microsoft Office 365 เพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ การประชุม Conference ผ่าน Skype for Business ตลอดทั้งการทำงานร่วมกันด้วย Microsoft Teams และการสร้างสื่อการสอนด้วย Microsoft Office Mix และ Sway เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนตอบสนองการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญการใช้งาน Microsoft Office คุณวิกรานต์ เดชอูป ตำแหน่ง Learning Software Specialist จากบริษัท ลานนาคอม จำกัด
     Certification :
         * Microsoft in Education Global Training Partner Program : Teacher Academy Track
         * MIE Trainer Academy Learning Path

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณจินตนา ชัยรัตนศักดิ์ งานบริการคอมพิวเตอร์และสื่อสารสอน หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1567 
CITCOMS Social ติดตามผลงานทาง Youtube      
บริการ Online
NU Account
MS Office 365
Google Apps for Education
Software License ดาวโหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์
ICT Training ฝีกอบรมด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
NUIS ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ
e-Learning ระบบการเรียนการสอน
ออนไลน์
ICT Exam สอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Web hosting พื้นจัดทำเว็บไซต์สำหรับนิสิต
ตารางการใช้งานห้องให้บริการ
เอกสาร Online
ประกาศ ICT มหาวิทยาลัย
เอกสารคู่มือการใช้ระบบสารสนเทศของ CITCOMS
แบบฟอร์มต่างๆของ CITCOMS
รายงานการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน
แบบประเมินความพึงพอใจ
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัย
บริการของมหาวิทยาลัย
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน ,  ศิษย์เก่า
บุคลากร ,  บุคลากรดีเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลงานวิจัย , รายงานพิเศษ
ข่าวทุนการศึกษาต่างประเทศ
Online จำนวน : 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Since 7/6/2006
Update : 29/10/17
Copyright © 2006-2007, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.
อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม. 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000