หน้าแรก   แนะนำ CITCOMS   การบริหาร   การบริการ   ข่าวประชาสัมพันธ์   ติดต่อเรา   แผนผังเว็บไซต์     
ข่าวประชาสัมพันธ์ รายละเอียดข่าว

สัมมนา 'Smart Learning & Smart Device การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21' แบ่งบัน
วันที่ประกาศข่าว 19 กันยายน 2560 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์ CITCOMS จำนวนผู้อ่าน 380 คน

     เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาหัวข้อ "Smart Learning & Smart Device การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21" ซึ่งเป็นหลักสูตรสำหรับอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเรียนรู้การประยุกต์ใช้ Microsoft Office 365 ในการปฏิบัติงาน อาทิ การใช้งาน Outlook บน Smart Device การรับ-ส่ง e-Mail การสร้าง event บน Calendar การใช้ Skype for Business การใช้งาน Microsoft Teams การประชุมระยะไกล การใช้งาน Function พื้นฐาน เช่น การสร้างไฟล์ การแก้ไข การ Upload ไฟล์ รวมถึงการสร้างสื่อการสอนด้วย Microsoft Office Mix และ Sway 
     โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญการใช้งาน Microsoft Office คุณวิกรานต์ เดชอูป ตำแหน่ง Learning Software Specialist จากบริษัท ลานนาคอม จำกัด ณ ห้อง e-Testing 615 ชั้น 6 อาคาร CITCOMS
 

 
CITCOMS Social ติดตามผลงานทาง Youtube      
บริการ Online
NU Account
MS Office 365
Google Apps for Education
Software License ดาวโหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์
ICT Training ฝีกอบรมด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
NUIS ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ
e-Learning ระบบการเรียนการสอน
ออนไลน์
ICT Exam สอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Web hosting พื้นจัดทำเว็บไซต์สำหรับนิสิต
ตารางการใช้งานห้องให้บริการ
เอกสาร Online
ประกาศ ICT มหาวิทยาลัย
เอกสารคู่มือการใช้ระบบสารสนเทศของ CITCOMS
แบบฟอร์มต่างๆของ CITCOMS
รายงานการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน
แบบประเมินความพึงพอใจ
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัย
บริการของมหาวิทยาลัย
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน ,  ศิษย์เก่า
บุคลากร ,  บุคลากรดีเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลงานวิจัย , รายงานพิเศษ
ข่าวทุนการศึกษาต่างประเทศ
Online จำนวน : 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Since 7/6/2006
Update : 29/10/17
Copyright © 2006-2007, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.
อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม. 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000