หน้าแรก   แนะนำ CITCOMS   การบริหาร   การบริการ   ข่าวประชาสัมพันธ์   ติดต่อเรา   แผนผังเว็บไซต์     
ข่าวประชาสัมพันธ์ รายละเอียดข่าว

สัมมนา 'Work Smart with Office 365 ในศตวรรษที่ 21' แบ่งบัน
วันที่ประกาศข่าว 21 กันยายน 2560 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์ CITCOMS จำนวนผู้อ่าน 488 คน

     เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 CITCOMS จัดสัมมนาหัวข้อ "Work Smart with Office 365 ในศตวรรษที่ 21" ให้แก่ผู้ดูแลระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยนเรศวร และบุคลากร CITCOMS เพื่อนำความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Microsoft Office 365 ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน อาทิ การใช้งาน Outlook บน Smart Device การ Setup Application การรับ-ส่ง e-Mail การสร้าง event บน Calendar การใช้งาน One drive for Business การสร้าง Teams และการใช้งาน Class การประชุมด้วย Skype for Business ผ่าน Teams การสร้าง Flow สำหรับทำงาน รวมถึงการสร้าง Application บนมือถือด้วย Powerapp

     โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้งาน Microsoft Office คุณวิกรานต์ เดชอูป ตำแหน่ง Learning Software Specialist จากบริษัท ลานนาคอม จำกัด ณ ห้อง e-Testing 615 ชั้น 6 อาคาร CITCOMS 
CITCOMS Social ติดตามผลงานทาง Youtube      
บริการ Online
NU Account
MS Office 365
Google Apps for Education
Software License ดาวโหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์
ICT Training ฝีกอบรมด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
NUIS ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ
e-Learning ระบบการเรียนการสอน
ออนไลน์
ICT Exam สอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Web hosting พื้นจัดทำเว็บไซต์สำหรับนิสิต
ตารางการใช้งานห้องให้บริการ
เอกสาร Online
ประกาศ ICT มหาวิทยาลัย
เอกสารคู่มือการใช้ระบบสารสนเทศของ CITCOMS
แบบฟอร์มต่างๆของ CITCOMS
รายงานการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน
แบบประเมินความพึงพอใจ
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัย
บริการของมหาวิทยาลัย
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน ,  ศิษย์เก่า
บุคลากร ,  บุคลากรดีเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลงานวิจัย , รายงานพิเศษ
ข่าวทุนการศึกษาต่างประเทศ
Online จำนวน : 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Since 7/6/2006
Update : 29/10/17
Copyright © 2006-2007, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.
อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม. 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000