หน้าแรก   แนะนำ CITCOMS   การบริหาร   การบริการ   ข่าวประชาสัมพันธ์   ติดต่อเรา   แผนผังเว็บไซต์     
ข่าวประชาสัมพันธ์ รายละเอียดข่าว

เตรียมพร้อมส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2018 ระดับประเทศ แบ่งบัน
วันที่ประกาศข่าว 07 พฤศจิกายน 2560 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์ CITCOMS จำนวนผู้อ่าน 807 คน

     มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เตรียมพร้อมส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2018 ระดับประเทศ ในเดือนมีนาคม 2561 ณ กรุงเทพมหานคร     MOS Olympic Thailand Competition 2018 ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 16 โดย บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ที่เล็งเห็นความสำคัญและต้องการส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนไทยในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้มีมาตรฐานเทียบเท่านานาอารยประเทศ ซึ่ง Microsoft Office Specialist (MOS) คือ ประกาศนียบัตรยืนยันความสามารถในการใช้โปรแกรม MS Office มาตรฐานสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับ เพราะผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรนี้ ถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการใช้งานโปรแกรมอย่างแท้จริง กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(CITCOMS) จึงได้ทำการเปิดรับสมัครนิสิตชั้นปีที่ 1-2 ที่มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Word Excel และ Power Point เข้ามาทดสอบเพื่อหาตัวแทนมหาวิทยาลัยนเรศวรเข้าร่วมการแข่งขัน โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือก คือผู้ที่ทำคะแนนได้สูงสุด และเวลาดีที่สุด ได้แก่ นายสุทธิพงษ์ เคนดา นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ซึ่งได้ทำการสอบคัดเลือกไปเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2560 

     นอกจากนี้ ยังมีตัวแทนมหาวิทยาลัย อีก 3 คน จากการแข่งขันเมื่อปี 2560 ที่ผ่านมา ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ คือ 
        นายณฐภัทร สุวรรณประทีป นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ (รองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันโปรแกรม Power Point ในการแข่งขัน MOS Olympic 2017) 
   นายธนวัฒน์ ภู่ฟัก นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์
   และนายชัชภพ อินทรพุฒิ นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ 


     โดยในการแข่งขัน MOS Olympic 2018 นั้น ตัวแทนมหาวิทยาลัยนเรศวรทั้ง 4 คน จะต้องทำการสอบโปรแกรม Word Excel หรือ Power Point ตามที่ตนเองถนัด เพื่อหาผู้ที่ทำคะแนนได้สูงสุดและทำเวลาได้ดีที่สุด จากผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกสถาบันทั่วประเทศ ให้เข้าไปแข่งขันในรอบสุดท้าย เพื่อลุ้นเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในระดับโลก ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

     รูปแบบการแข่งขัน “MOS Olympic Thailand Competition 2018”
        1. การสอบแข่งขันอ้างอิงวัตถุประสงค์การสอบ MOS Certificate
        2. การสอบเป็นแบบปฏิบัติจริงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เน้นการใช้งานจริง
        3. ชุดข้อสอบมี 2 Part โดยเป็นลักษณะของการปฏิบัติจริงเหมือนกัน
        4. ผู้สอบทุกท่านต้องผ่านการทดสอบทั้ง 2 Part
        5. โจทย์คำสั่งของชุดข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล

      หลังจากนี้ ทาง CITCOMS จะดำเนินการฝึกทักษะการใช้งาน เทคนิคการใช้เครื่องมือต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญ MS Office เพื่อให้น้องๆ ได้นำไปใช้ในแข่งขันที่จะมีขึ้นเดือนมีนาคม 2561 ต่อไป

ติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับการแข่งขัน MOS ได้ที่ http://www.aritedu.com/olympic2018 
 
CITCOMS Social ติดตามผลงานทาง Youtube      
บริการ Online
NU Account
MS Office 365
Google Apps for Education
Software License ดาวโหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์
ICT Training ฝีกอบรมด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
NUIS ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ
e-Learning ระบบการเรียนการสอน
ออนไลน์
ICT Exam สอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Web hosting พื้นจัดทำเว็บไซต์สำหรับนิสิต
ตารางการใช้งานห้องให้บริการ
เอกสาร Online
ประกาศ ICT มหาวิทยาลัย
เอกสารคู่มือการใช้ระบบสารสนเทศของ CITCOMS
แบบฟอร์มต่างๆของ CITCOMS
รายงานการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน
แบบประเมินความพึงพอใจ
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัย
บริการของมหาวิทยาลัย
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน ,  ศิษย์เก่า
บุคลากร ,  บุคลากรดีเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลงานวิจัย , รายงานพิเศษ
ข่าวทุนการศึกษาต่างประเทศ
Online จำนวน : 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Since 7/6/2006
Update : 29/10/17
Copyright © 2006-2007, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.
อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม. 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000