หน้าแรก   แนะนำ CITCOMS   การบริหาร   การบริการ   ข่าวประชาสัมพันธ์   ติดต่อเรา   แผนผังเว็บไซต์     
ข่าวประชาสัมพันธ์ รายละเอียดข่าว

ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Word ให้นิสิตสหกิจศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ (กลุ่มที่ 2) วันที่ 9 พ.ย.60 แบ่งบัน
วันที่ประกาศข่าว 10 พฤศจิกายน 2560 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์ CITCOMS จำนวนผู้อ่าน 145 คน

     เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 นิสิตสหกิจศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ เข้ารับการอบรมการใช้งานโปรแกรม Word เพื่อเพิ่มพูนความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา โดยมี ดร.สรพงค์ สุขเกษม นางสาววริศรา เลิศล้ำ และนายภูดิท วงศ์อนุ ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้งาน Microsoft Office ของ CITCOMS เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ พร้อมการวัดผล Pre-Test และ Post-Test ณ ห้อง e-Testing 615 อาคาร CITCOMS และห้องปราบไตรจักร 14, 34 อาคารปราบไตรจักร


 
CITCOMS Social ติดตามผลงานทาง Youtube      
บริการ Online
NU Account
MS Office 365
Google Apps for Education
Software License ดาวโหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์
ICT Training ฝีกอบรมด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
NUIS ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ
e-Learning ระบบการเรียนการสอน
ออนไลน์
ICT Exam สอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Web hosting พื้นจัดทำเว็บไซต์สำหรับนิสิต
ตารางการใช้งานห้องให้บริการ
เอกสาร Online
ประกาศ ICT มหาวิทยาลัย
เอกสารคู่มือการใช้ระบบสารสนเทศของ CITCOMS
แบบฟอร์มต่างๆของ CITCOMS
รายงานการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน
แบบประเมินความพึงพอใจ
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัย
บริการของมหาวิทยาลัย
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน ,  ศิษย์เก่า
บุคลากร ,  บุคลากรดีเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลงานวิจัย , รายงานพิเศษ
ข่าวทุนการศึกษาต่างประเทศ
Online จำนวน : 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Since 7/6/2006
Update : 29/10/17
Copyright © 2006-2007, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.
อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม. 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000