หน้าแรก   แนะนำ CITCOMS   การบริหาร   การบริการ   ข่าวประชาสัมพันธ์   ติดต่อเรา   แผนผังเว็บไซต์     
ข่าวประชาสัมพันธ์ รายละเอียดข่าว

อบรม 'เทคนิคการใช้ Excel ในการปฏิบัติงาน' ให้นิสิตคณะสังคมศาสตร์(กลุ่มที่ 2) สาขาประวัติศาสตร์ เมื่อวันที่ 12 พ.ย.60 แบ่งบัน
วันที่ประกาศข่าว 13 พฤศจิกายน 2560 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์ CITCOMS จำนวนผู้อ่าน 143 คน

     เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 ดร.สรพงค์ สุขเกษม และนายภูดิท วงศ์อนุ บุคลากรงานระบบเครือข่าย / ผู้เชี่ยวชาญการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office เป็นวิทยากรอบรม "เทคนิคการใช้ Excel ในการปฏิบัติงาน" ให้กับน้องๆ สหกิจศึกษา สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 (กลุ่มที่ 2) เพื่อให้น้องๆ ได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประกอบการเรียน และเตรียมพร้อมออกสู่ตลาดแรงงานในอนาคต ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 209 และ 210 อาคาร CITCOMS


 
CITCOMS Social ติดตามผลงานทาง Youtube      
บริการ Online
NU Account
MS Office 365
Google Apps for Education
Software License ดาวโหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์
ICT Training ฝีกอบรมด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
NUIS ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ
e-Learning ระบบการเรียนการสอน
ออนไลน์
ICT Exam สอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Web hosting พื้นจัดทำเว็บไซต์สำหรับนิสิต
ตารางการใช้งานห้องให้บริการ
เอกสาร Online
ประกาศ ICT มหาวิทยาลัย
เอกสารคู่มือการใช้ระบบสารสนเทศของ CITCOMS
แบบฟอร์มต่างๆของ CITCOMS
รายงานการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน
แบบประเมินความพึงพอใจ
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัย
บริการของมหาวิทยาลัย
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน ,  ศิษย์เก่า
บุคลากร ,  บุคลากรดีเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลงานวิจัย , รายงานพิเศษ
ข่าวทุนการศึกษาต่างประเทศ
Online จำนวน : 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Since 7/6/2006
Update : 29/10/17
Copyright © 2006-2007, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.
อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม. 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000