หน้าแรก   แนะนำ CITCOMS   การบริหาร   การบริการ   ข่าวประชาสัมพันธ์   ติดต่อเรา   แผนผังเว็บไซต์     
ข่าวประชาสัมพันธ์ รายละเอียดข่าว

บุคลากร CITCOMS ผ่านการทดสอบการันตีความสามารถในการใช้งาน Microsoft Office ในระดับสากล!! แบ่งบัน
วันที่ประกาศข่าว 17 พฤศจิกายน 2560 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์ CITCOMS จำนวนผู้อ่าน 195 คน

     บุคลากรกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(CITCOMS) เข้ารับการอบรมพร้อมทำการทดสอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับสากล (Microsoft Office Specialist Certification : MOS Certification) ภายใต้โครงการ “More Powerful with New MOS 2016” ของบริษัท เออาร์ไอที จำกัด เพื่อเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office 2016 ผ่านระบบและเครื่องมือการทำงานจริง พัฒนาความรู้ความสามารถในด้านการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับ เมื่อวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2560 ณ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด กรุงเทพฯ

     ผลการทดสอบมาตรฐานสากลใบประกาศนียบัตร Microsoft Office Specialist Certification 
         โปรแกรม Microsoft Word 2016 รุ่นที่ 3 
            นางสาววริศรา เลิศล้ำ  ได้คะแนน 936 คะแนน / 1,000 คะแนน

        โปรแกรม Microsoft Excel 2016 รุ่นที่ 3 
            นายภูดิท วงศ์อนุ  ได้คะแนน 936 คะแนน / 1,000 คะแนน
            นางสาวสริษา อินทร์เปี่ยม  ได้คะแนน 829 คะแนน / 1,000 คะแนน 
CITCOMS Social ติดตามผลงานทาง Youtube      
บริการ Online
NU Account
MS Office 365
Google Apps for Education
Software License ดาวโหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์
ICT Training ฝีกอบรมด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
NUIS ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ
e-Learning ระบบการเรียนการสอน
ออนไลน์
ICT Exam สอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Web hosting พื้นจัดทำเว็บไซต์สำหรับนิสิต
ตารางการใช้งานห้องให้บริการ
เอกสาร Online
ประกาศ ICT มหาวิทยาลัย
เอกสารคู่มือการใช้ระบบสารสนเทศของ CITCOMS
แบบฟอร์มต่างๆของ CITCOMS
รายงานการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน
แบบประเมินความพึงพอใจ
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัย
บริการของมหาวิทยาลัย
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน ,  ศิษย์เก่า
บุคลากร ,  บุคลากรดีเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลงานวิจัย , รายงานพิเศษ
ข่าวทุนการศึกษาต่างประเทศ
Online จำนวน : 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Since 7/6/2006
Update : 29/10/17
Copyright © 2006-2007, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.
อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม. 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000