หน้าแรก   แนะนำ CITCOMS   การบริหาร   การบริการ   ข่าวประชาสัมพันธ์   ติดต่อเรา   แผนผังเว็บไซต์     
ข่าวประชาสัมพันธ์ รายละเอียดข่าว

มน. ร่วม 239 อุดมศึกษาทั่วโลก ระดมสมองด้านการศึกษา การแพทย์ และเทคโนโลยี สร้างเครือข่ายวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรโลก นิสิต มน.เข้าร่วมฟรี แบ่งบัน
วันที่ประกาศข่าว 27 พฤศจิกายน 2560 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์ CITCOMS จำนวนผู้อ่าน 478 คน

     มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับสมาคมสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASAIHL) ซึ่งมีสมาชิก 239 สถาบัน จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ASAIHL Conference 2017 “Better Life Expectancy through Education, Research, and Innovation” ในวันที่ 13-15 ธันวาคม 2560 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
     ASAIHL เป็นองค์กรที่ตั้งมากกว่า 60 ปี มีสมาชิก 239 สถาบันทั่วโลก จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการระดมสมองและสร้างเวทีทางวิชาการเพื่อพัฒนา การอุดมศึกษา โดยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ ซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพ โดยหัวข้อในการประชุมในครั้งนี้ คือ Better Life Expectancy through Education, Research, and Innovation เนื่องจาก จำนวนประชาโลกแสดงให้เห็นว่าประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยสูงอายุ และการยืดอายุกลุ่มประชากรดังกล่าวให้ยาวนานขึ้น สามารถทำได้โดยอาศัยวิทยาการทางด้านการแพทย์ การฝึกอบรมด้านสาธารณสุขและการเข้าถึงบริการทางด้านสุขภาพ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านสังคม ดังนั้นการที่คนอยู่ได้นานขึ้น คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ต้องถูกบริหารจัดการ เพื่อให้ประชากรโลกมีความเป็นอยู่ที่ดีและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น     รองศาสตราจารย์ ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดเผยว่า การประชุมในครั้งนี้จะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นทางวิชาการและการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มสมาชิก ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสังคมศาสตร์ เพื่อร่วมกันพัฒนาและขับเคลื่อนการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรมต่างๆ ให้นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรโลกอย่างยั่งยืน มาสร้างประโยชน์ให้ประเทศและท้องถิ่น โดยภายในงานจะมีการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายประเทศ การนำเสนอผลของการนำผลงานวิจัยที่ศึกษาไปใช้จริงในพื้นที่ของประเทศต่างๆ และการนำเสนอผลงานวิจัยจากนักวิจัยและนักวิชาการหลายสถาบันทั่วโลก

     ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงขอเชิญชวน นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต ทุกสถาบัน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นทางด้านวิชาการจากสถาบันการศึกษาทั่วโลก และสร้างเครือข่ายในการทำวิจัยร่วมกัน นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรเข้าร่วมฟรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนากิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร 0-5596-2393 หรือ www.asaihl2017.nu.ac.th

 
CITCOMS Social ติดตามผลงานทาง Youtube      
บริการ Online
NU Account
MS Office 365
Google Apps for Education
Software License ดาวโหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์
ICT Training ฝีกอบรมด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
NUIS ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ
e-Learning ระบบการเรียนการสอน
ออนไลน์
ICT Exam สอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Web hosting พื้นจัดทำเว็บไซต์สำหรับนิสิต
ตารางการใช้งานห้องให้บริการ
เอกสาร Online
ประกาศ ICT มหาวิทยาลัย
เอกสารคู่มือการใช้ระบบสารสนเทศของ CITCOMS
แบบฟอร์มต่างๆของ CITCOMS
รายงานการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน
แบบประเมินความพึงพอใจ
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัย
บริการของมหาวิทยาลัย
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน ,  ศิษย์เก่า
บุคลากร ,  บุคลากรดีเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลงานวิจัย , รายงานพิเศษ
ข่าวทุนการศึกษาต่างประเทศ
Online จำนวน : 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Since 7/6/2006
Update : 29/10/17
Copyright © 2006-2007, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.
อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม. 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000