หน้าแรก   แนะนำ CITCOMS   การบริหาร   การบริการ   ข่าวประชาสัมพันธ์   ติดต่อเรา   แผนผังเว็บไซต์     
ข่าวประชาสัมพันธ์ รายละเอียดข่าว

CITCOMS เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อวิเคราะห์ผลการเรียนรู้และพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน Thai MOOC แบ่งบัน
วันที่ประกาศข่าว 05 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์ CITCOMS จำนวนผู้อ่าน 90 คน      เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นายธนวัฒน์ พูลเขตนคร ผู้อำนวยการกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยบุคลากร ในฐานะคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบโครงการพัฒนารายวิชา สื่อ ข้อสอบ และการจัดการเรียนการสอน MOOC เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อวิเคราะห์ผลการเรียนรู้และพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการสอนออนไลน์ระบบเปิด สำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง (Thai MOOC : Thailand Massive Open Online Course) พร้อมรายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนารายวิชาฯ ภายใต้ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนทั้งสิ้น 15 รายวิชา ที่ทาง CITCOMS ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการระบบโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี ระบบเครือข่าย โปรแกรมระบบจัดการเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอน 
     นอกจากนี้ ยังได้ร่วมรับฟังการชี้แจงนโยบายเกี่ยวกับ MOOC และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้และพฤติกรรมการเรียนรู้จาก ผศ.ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี รองผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย และร่วมทำ Work Shop เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานต่อไปในอนาคต ณ ห้อง Main Conference อาคาร CITCOMS

     Thai MOOC : Thailand Massive Open Online Course หรือการศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ ระบบการศึกษาแบบเปิดที่นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปสามารถเข้าเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่มีเงื่อนไข ไม่มีการเก็บค่าลงทะเบียนเรียน ไม่ต้องสอบเข้า และไม่มีการจำกัดจำนวนรับ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ และพัฒนาศักยภาพของตัวเอง
     Thai MOOC เกิดขึ้นภายใต้นโยบายของรัฐบาล “ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” ที่กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ร่วมมือกันพัฒนาการศึกษาแบบเปิดนี้ เพื่อให้เป็นระบบการศึกษาที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนคนไทย โดยผู้ที่เรียน Thai MOOC นอกจากได้รับความรู้ และทักษะต่างๆ แล้ว ยังสามารถเก็บประวัติการเรียนรู้ของตนเอง และยังได้รับใบประกาศนียบัตรหลังจบการเรียนอีกด้วย

     ด้วยความสำคัญดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตสื่อการเรียนการสอน โดยได้รับความร่วมมือในการเอื้อเฟื้อเนื้อหาการเรียนรู้จากคณาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยนเรศวรและมหาวิทยาลัยในเครือข่าย เพื่อนำมาออกแบบและผลิตบทเรียนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน ประกอบการจัดการระบบโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีและการผลิตสื่อที่น่าสนใจโดยทีมของ CITCOMS และนำไปเผยแพร่ผ่าน Thai MOOC ให้ผู้ที่สนใจได้เข้าไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมโดยไม่มีเงื่อนไข อันจะเป็นการตอบสนองการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างแท้จริง 
     ท่านใดสนใจเข้ารับการเรียนรู้เพิ่มเติมผ่าน Thai MOOC สามารถเข้าเรียนรู้ได้ที่ https://thaimooc.org 
 
CITCOMS Social ติดตามผลงานทาง Youtube      
บริการ Online
NU Account
MS Office 365
Google Apps for Education
Software License ดาวโหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์
ICT Training ฝีกอบรมด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
NUIS ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ
e-Learning ระบบการเรียนการสอน
ออนไลน์
ICT Exam สอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Web hosting พื้นจัดทำเว็บไซต์สำหรับนิสิต
ตารางการใช้งานห้องให้บริการ
เอกสาร Online
ประกาศ ICT มหาวิทยาลัย
เอกสารคู่มือการใช้ระบบสารสนเทศของ CITCOMS
แบบฟอร์มต่างๆของ CITCOMS
รายงานการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน
แบบประเมินความพึงพอใจ
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัย
บริการของมหาวิทยาลัย
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน ,  ศิษย์เก่า
บุคลากร ,  บุคลากรดีเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลงานวิจัย , รายงานพิเศษ
ข่าวทุนการศึกษาต่างประเทศ
Online จำนวน : 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Since 7/6/2006
Update : 29/10/17
Copyright © 2006-2007, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.
อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม. 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000