หน้าแรก   แนะนำ CITCOMS   การบริหาร   การบริการ   ข่าวประชาสัมพันธ์   ติดต่อเรา   แผนผังเว็บไซต์     
ข่าวประชาสัมพันธ์ รายละเอียดข่าว

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน แบ่งบัน
วันที่ประกาศข่าว 07 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์ CITCOMS จำนวนผู้อ่าน 204 คน

   คุณดนุวัศ ภาชนะพรรณ์ คุณสุเมธ ขวัญเมือง และคุณนันทวรรณ ประภักรางกูล หัวหน้างานของ CITCOMS ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองแผนงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย คุณอัจฉรา จินดารัตน์ ผู้อำนวยการฯ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ และระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยนเรศวร
ทั้งนี้คุณสุนีย์ ตั้งศรีวงศ์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น.-12.00 น. ณ ห้อง เสลา 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี 


 
CITCOMS Social ติดตามผลงานทาง Youtube      
บริการ Online
NU Account
MS Office 365
Google Apps for Education
Software License ดาวโหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์
ICT Training ฝีกอบรมด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
NUIS ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ
e-Learning ระบบการเรียนการสอน
ออนไลน์
ICT Exam สอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Web hosting พื้นจัดทำเว็บไซต์สำหรับนิสิต
ตารางการใช้งานห้องให้บริการ
เอกสาร Online
ประกาศ ICT มหาวิทยาลัย
เอกสารคู่มือการใช้ระบบสารสนเทศของ CITCOMS
แบบฟอร์มต่างๆของ CITCOMS
รายงานการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน
แบบประเมินความพึงพอใจ
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัย
บริการของมหาวิทยาลัย
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน ,  ศิษย์เก่า
บุคลากร ,  บุคลากรดีเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลงานวิจัย , รายงานพิเศษ
ข่าวทุนการศึกษาต่างประเทศ
Online จำนวน : 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Since 7/6/2006
Update : 29/10/17
Copyright © 2006-2007, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.
อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม. 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000