หน้าแรก   แนะนำ CITCOMS   การบริหาร   การบริการ   ข่าวประชาสัมพันธ์   ติดต่อเรา   แผนผังเว็บไซต์     
ข่าวประชาสัมพันธ์ รายละเอียดข่าว

การประชุมคณะกรรมการฐานข้อมูลกลางมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 1/2561 แบ่งบัน
วันที่ประกาศข่าว 09 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์ CITCOMS จำนวนผู้อ่าน 106 คน

     เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 รศ.ดร.รัตติมา จีนาพงษา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฐานข้อมูกลางมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 1/2561 เพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินงานจาก นางสาวนันทวรรณ ประภักรางกูล หัวหน้างานระบบสารสนเทศ กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูล และรับฟังข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำไปปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพ 
     ทั้งนี้ ระบบฐานข้อมูลกลางมหาวิทยาลัยนเรศวร ถูกพัฒนาขึ้นโดยงานระบบสารสนเทศ ของกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเป็นระบบที่บูรณาการการเชื่อมโยงข้อมูลหลัก 5 ด้านของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ข้อมูลด้านบุคลากร นิสิต หลักสูตร วิจัย และการเงิน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและใช้เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร ณ ห้อง Mini Conference อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
CITCOMS Social ติดตามผลงานทาง Youtube      
บริการ Online
NU Account
MS Office 365
Google Apps for Education
Software License ดาวโหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์
ICT Training ฝีกอบรมด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
NUIS ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ
e-Learning ระบบการเรียนการสอน
ออนไลน์
ICT Exam สอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Web hosting พื้นจัดทำเว็บไซต์สำหรับนิสิต
ตารางการใช้งานห้องให้บริการ
เอกสาร Online
ประกาศ ICT มหาวิทยาลัย
เอกสารคู่มือการใช้ระบบสารสนเทศของ CITCOMS
แบบฟอร์มต่างๆของ CITCOMS
รายงานการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน
แบบประเมินความพึงพอใจ
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัย
บริการของมหาวิทยาลัย
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน ,  ศิษย์เก่า
บุคลากร ,  บุคลากรดีเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลงานวิจัย , รายงานพิเศษ
ข่าวทุนการศึกษาต่างประเทศ
Online จำนวน : 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Since 7/6/2006
Update : 29/10/17
Copyright © 2006-2007, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.
อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม. 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000