หน้าแรก   แนะนำ CITCOMS   การบริหาร   การบริการ   ข่าวประชาสัมพันธ์   ติดต่อเรา   แผนผังเว็บไซต์     
ข่าวประชาสัมพันธ์ รายละเอียดข่าว

โครงการเสวนาทางวิชาการตามอัธยาศัย ด้วยการผนึกกำลังขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัย 4.0 แบ่งบัน
วันที่ประกาศข่าว 23 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์ CITCOMS จำนวนผู้อ่าน 141 คน

     เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 นายธนวัฒน์ พูลเขตนคร ผู้อำนวยการกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมโครงการเสวนาทางวิชาการตามอัธยาศัย ด้วยการผนึกกำลังขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัย 4.0 ในประเด็นหัวข้อการปฏิบัติพันธกิจแบบเชื่อมโยง(Relevancy of Mission Practice) โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้นำการเสวนา และวางแนวทางในการพัฒนา ดังนี้
  - การทำงานขอให้มุ่งเน้นการทำงานแบบบูรณาการ
   - สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน จะต้องสนับสนุนให้เกิดคนเก่ง คนดี
  - ให้ทำงานแบบมีความคิด คือ คิดสร้างสรรค์ คิดต่อยอด
   - บุคลากรทุกคนมีความหมายกับสถาบัน/องค์กร ความหมายในที่นี้ คือ กล้าคิด กล้าทำ กล้าพูด
  - ในส่วนของการเป็นหน่วยงานสายสนับสนุนนั้น ต้องคิดเสมอว่า ทำอย่างไรที่จะสามารถสนับสนุนสิ่งที่เรามีตามพันธกิจ เพื่อนำไปใช้ผลิตบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพ เช่น CITCOMS จะให้การสนับสนุนด้าน IT อย่างไรให้กับการผลิตบัณฑิต
   - สนับสนุนให้เกิดการทำงานแบบข้ามหน่วยงาน
  - มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คือ มีงานทำ
   - คนที่เราจะต้องช่วยกันสร้าง คือ นิสิต และสังคม (คนที่มีงานทำ / ผู้ที่ไม่มีงานทำหรือผู้สูงอายุ)
   - ทุกคนจะทำงานอย่างเดียวไม่ได้ ต้องทำงานได้หลายๆ ด้าน สามารถช่วยเหลือหน่วยงานอื่นได้
   - ต้องทำงานด้วยใจ ไม่ใช่หวังผลตอบแทน


 
CITCOMS Social ติดตามผลงานทาง Youtube      
บริการ Online
NU Account
MS Office 365
Google Apps for Education
Software License ดาวโหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์
ICT Training ฝีกอบรมด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
NUIS ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ
e-Learning ระบบการเรียนการสอน
ออนไลน์
ICT Exam สอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Web hosting พื้นจัดทำเว็บไซต์สำหรับนิสิต
ตารางการใช้งานห้องให้บริการ
เอกสาร Online
ประกาศ ICT มหาวิทยาลัย
เอกสารคู่มือการใช้ระบบสารสนเทศของ CITCOMS
แบบฟอร์มต่างๆของ CITCOMS
รายงานการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน
แบบประเมินความพึงพอใจ
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัย
บริการของมหาวิทยาลัย
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน ,  ศิษย์เก่า
บุคลากร ,  บุคลากรดีเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลงานวิจัย , รายงานพิเศษ
ข่าวทุนการศึกษาต่างประเทศ
Online จำนวน : 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Since 7/6/2006
Update : 29/10/17
Copyright © 2006-2007, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.
อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม. 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000