หน้าแรก   แนะนำ CITCOMS   การบริหาร   การบริการ   ข่าวประชาสัมพันธ์   ติดต่อเรา   แผนผังเว็บไซต์     
ข่าวประชาสัมพันธ์ รายละเอียดข่าว

วิทยากรถ่ายทอดความรู้โปรแกรม Adobe Photoshop ให้นิสิตวิทยาลัยนานาชาติ แบ่งบัน
วันที่ประกาศข่าว 28 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์ CITCOMS จำนวนผู้อ่าน 182 คน

นายดนุวัศ ภาชนะพรรณ์ หัวหน้างานบริการคอมพิวเตอร์และสื่อการสอน ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop ได้รับเชิญจากวิทยาลัยนานาชาติ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ หัวข้อ "การเพิ่มทักษะในการผลิตสื่อโดยการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop การจัดทำแผนกลยุทธ์สำหรับอุตสาหกรรม MICE และการสร้างแผนกลยุทธ์ทางการตลาด" ให้กับนิสิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยนานาชาติ

เมื่อวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 อาคาร CITCOMS

 

 
CITCOMS Social ติดตามผลงานทาง Youtube      
บริการ Online
NU Account
MS Office 365
Google Apps for Education
Software License ดาวโหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์
ICT Training ฝีกอบรมด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
NUIS ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ
e-Learning ระบบการเรียนการสอน
ออนไลน์
ICT Exam สอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Web hosting พื้นจัดทำเว็บไซต์สำหรับนิสิต
ตารางการใช้งานห้องให้บริการ
เอกสาร Online
ประกาศ ICT มหาวิทยาลัย
เอกสารคู่มือการใช้ระบบสารสนเทศของ CITCOMS
แบบฟอร์มต่างๆของ CITCOMS
รายงานการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน
แบบประเมินความพึงพอใจ
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัย
บริการของมหาวิทยาลัย
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน ,  ศิษย์เก่า
บุคลากร ,  บุคลากรดีเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลงานวิจัย , รายงานพิเศษ
ข่าวทุนการศึกษาต่างประเทศ
Online จำนวน : 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Since 7/6/2006
Update : 29/10/17
Copyright © 2006-2007, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.
อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม. 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000