หน้าแรก   แนะนำ CITCOMS   การบริหาร   การบริการ   ข่าวประชาสัมพันธ์   ติดต่อเรา   แผนผังเว็บไซต์     
ข่าวประชาสัมพันธ์ รายละเอียดข่าว

NU Map ระบบแผนที่นำทางภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดให้ใช้งานแล้ว แบ่งบัน
วันที่ประกาศข่าว 16 พฤษภาคม 2561 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์ CITCOMS จำนวนผู้อ่าน 3507 คน


     มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS) ได้ทำการพัฒนา Web Application แผนที่นำทาง ไปยังสถานที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร (NU Map) เพื่อให้บริการแก่นิสิต อาจารย์ บุคลากร รวมถึงประชาชนทั่วไป ที่ต้องการเข้ามาติดต่อราชการภายในหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ให้สามารถเดินทางไปยังสถานที่ที่ต้องการได้อย่างถูกต้อง 

     NU Map นี้ ได้พัฒนาขึ้นโดยใช้แผนที่อ้างอิงจาก Google Maps เพื่อนำทางไปยังสถานที่ต่างๆ ซึ่งความสามารถของเว็บไซต์นำทางนี้จะแสดงข้อมูลการเดินทางแบบ Real Time ผู้ใช้งานสามารถเลือกเส้นทางได้ และเว็บไซต์จะทำการคำนวณเส้นทางที่ดีที่สุดและใช้เวลาน้อยที่สุดเพื่อให้ไปถึงสถานที่ที่เลือกไว้ ผู้ใช้งานสามารถใช้งานผ่าน Web Browser ได้ทุก Smart Device

     โดยทุกท่านสามารถเข้าใช้งานได้ที่ https://numap.nu.ac.th และสำหรับภาษาอังกฤษ https://numap.nu.ac.th/en/ หากพบปัญหาการใช้งานสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ งานระบบสารสนเทศ กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS) มหาวิทยาลัยนเรศวร หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1546

 
CITCOMS Social ติดตามผลงานทาง Youtube      
บริการ Online
NU Account
MS Office 365
Google Apps for Education
Software License ดาวโหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์
ICT Training ฝีกอบรมด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
NUIS ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ
e-Learning ระบบการเรียนการสอน
ออนไลน์
ICT Exam สอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Web hosting พื้นจัดทำเว็บไซต์สำหรับนิสิต
ตารางการใช้งานห้องให้บริการ
เอกสาร Online
ประกาศ ICT มหาวิทยาลัย
เอกสารคู่มือการใช้ระบบสารสนเทศของ CITCOMS
แบบฟอร์มต่างๆของ CITCOMS
รายงานการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน
แบบประเมินความพึงพอใจ
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัย
บริการของมหาวิทยาลัย
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน ,  ศิษย์เก่า
บุคลากร ,  บุคลากรดีเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลงานวิจัย , รายงานพิเศษ
ข่าวทุนการศึกษาต่างประเทศ
Online จำนวน : 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Since 7/6/2006
Update : 29/10/17
Copyright © 2006-2007, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.
อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม. 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000