หน้าแรก   แนะนำ CITCOMS   การบริหาร   การบริการ   ข่าวประชาสัมพันธ์   ติดต่อเรา   แผนผังเว็บไซต์     
ข่าวประชาสัมพันธ์ แบนเนอร์ประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนการติดตั้ง Printer Ricoh  
วันที่ประกาศ 18 พฤษภาคม 2561 ประกาศโดย webmaster จำนวนผู้อ่าน 244 คน
อ่านต่อ
NU Map ระบบแผนที่นำทางภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดให้ใช้งานแล้ว  
วันที่ประกาศ 16 พฤษภาคม 2561 ประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ CITCOMS
อ่านต่อ
การอบรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับ อาจารย์ บุคลากร และนิสิต  
วันที่ประกาศ 01 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ CITCOMS จำนวนผู้อ่าน 2895 คน
อ่านต่อ
พระราชบัญญติว่าด้วยเรื่องการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560  
วันที่ประกาศ 06 พฤศจิกายน 2560 ประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ CITCOMS
อ่านต่อ
Microsoft Imagine บริการดีๆ สำหรับอาจารย์และนิสิต ม.นเรศวร  
วันที่ประกาศ 31 ตุลาคม 2560 ประกาศโดย ประชาสัมพันธ์ CITCOMS
อ่านต่อ
จำนวนข่าวทั้งหมด : 20  ข่าว หน้า 1/4
CITCOMS Social ติดตามผลงานทาง Youtube      
บริการ Online
NU Account
MS Office 365
Google Apps for Education
Software License ดาวโหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์
ICT Training ฝีกอบรมด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
NUIS ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ
e-Learning ระบบการเรียนการสอน
ออนไลน์
ICT Exam สอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Web hosting พื้นจัดทำเว็บไซต์สำหรับนิสิต
ตารางการใช้งานห้องให้บริการ
เอกสาร Online
ประกาศ ICT มหาวิทยาลัย
เอกสารคู่มือการใช้ระบบสารสนเทศของ CITCOMS
แบบฟอร์มต่างๆของ CITCOMS
รายงานการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน
แบบประเมินความพึงพอใจ
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัย
บริการของมหาวิทยาลัย
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน ,  ศิษย์เก่า
บุคลากร ,  บุคลากรดีเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลงานวิจัย , รายงานพิเศษ
ข่าวทุนการศึกษาต่างประเทศ
Online จำนวน : 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Since 7/6/2006
Update : 29/10/17
Copyright © 2006-2007, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.
อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม. 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000