หน้าแรก   แนะนำ CITCOMS   การบริหาร   การบริการ   ข่าวประชาสัมพันธ์   ติดต่อเรา   แผนผังเว็บไซต์     
ข่าวประชาสัมพันธ์ รายละเอียดข่าว

หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ บุคลากรและนิสิต ด้านคอมพิวเตอร์สารสนเทศ ประจำปี 2560 แบ่งบัน
วันที่ประกาศข่าว 10 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์ CITCOMS จำนวนผู้อ่าน 120 คน


หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ บุคลากรและนิสิต ด้านคอมพิวเตอร์สารสนเทศ ประจำปี 2560

สามารถลงทะเบียนการอบรม ศึกษารายละเอียดหลักสูตร และดาวน์โหลดคู่มือการอบรม ด้วยตนเองได้ที่ http://training.nu.ac.th/

 


หลักสูตร การสร้างเว็ปไซต์เพื่อแสดงผลทุกอุปกรณ์ง่ายๆ ด้วย Google Site

* จะต้องมีพื้นฐานในการใช้งาน Google G Suite ในระดับเบื้องต้นหรือศึกษาการใช้งาน Google G Suite ด้วยตนเอง

ได้ที่ https://sites.google.com/a/nu.ac.th/nuapps/
สามารถลงทะเบียนการอบรม ศึกษารายละเอียดหลักสูตร และดาวน์โหลดคู่มือการอบรม ด้วยตนเองได้ที่ http://training.nu.ac.th/สถานที่อบรม : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์210  

รับสมัครจำนวน 30 คน/รุ่น ทุกหลักสูตร

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณจินตนา ชัยรัตนศักดิ์

e-mail : ci@nu.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 0 5596 1575 หรือ 0 5596 1567

 
CITCOMS Social ติดตามผลงานทาง Youtube      
บริการ Online
NU Account
MS Office 365
Google Apps for Education
Software License ดาวโหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์
ICT Training ฝีกอบรมด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
NUIS ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ
e-Learning ระบบการเรียนการสอน
ออนไลน์
ICT Exam สอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Web hosting พื้นจัดทำเว็บไซต์สำหรับนิสิต
ตารางการใช้งานห้องให้บริการ
เอกสาร Online
ประกาศ ICT มหาวิทยาลัย
เอกสารคู่มือการใช้ระบบสารสนเทศของ CITCOMS
แบบฟอร์มต่างๆของ CITCOMS
รายงานการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน
แบบประเมินความพึงพอใจ
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัย
บริการของมหาวิทยาลัย
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน ,  ศิษย์เก่า
บุคลากร ,  บุคลากรดีเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลงานวิจัย , รายงานพิเศษ
ข่าวทุนการศึกษาต่างประเทศ
Online จำนวน : 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Since 7/6/2006
Update : 14/11/16
Copyright © 2006-2007, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.
อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม. 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000