หน้าแรก   แนะนำ CITCOMS   การบริหาร   การบริการ   ข่าวประชาสัมพันธ์   ติดต่อเรา   แผนผังเว็บไซต์     
ข่าวประชาสัมพันธ์ รายละเอียดข่าว

หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ บุคลากรและนิสิต ด้านคอมพิวเตอร์สารสนเทศ ประจำปี 2560 แบ่งบัน
วันที่ประกาศข่าว 10 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์ CITCOMS จำนวนผู้อ่าน 366 คน


หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ บุคลากรและนิสิต ด้านคอมพิวเตอร์สารสนเทศ ประจำปี 2560

สามารถลงทะเบียนการอบรม ศึกษารายละเอียดหลักสูตร และดาวน์โหลดคู่มือการอบรม ด้วยตนเองได้ที่ http://training.nu.ac.th/

 


หลักสูตร การสร้างเว็ปไซต์เพื่อแสดงผลทุกอุปกรณ์ง่ายๆ ด้วย Google Site

* จะต้องมีพื้นฐานในการใช้งาน Google G Suite ในระดับเบื้องต้นหรือศึกษาการใช้งาน Google G Suite ด้วยตนเอง

ได้ที่ https://sites.google.com/a/nu.ac.th/nuapps/
สามารถลงทะเบียนการอบรม ศึกษารายละเอียดหลักสูตร และดาวน์โหลดคู่มือการอบรม ด้วยตนเองได้ที่ http://training.nu.ac.th/สถานที่อบรม : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์210  

รับสมัครจำนวน 30 คน/รุ่น ทุกหลักสูตร

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณจินตนา ชัยรัตนศักดิ์

e-mail : ci@nu.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 0 5596 1575 หรือ 0 5596 1567

 
CITCOMS Social ติดตามผลงานทาง Youtube  
บริการ Online
บริการ e-mail
บริการเปลี่ยนรหัสผ่าน NU-Net
บริการเกี่ยวกับ Antivirus
ระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ระบบจองห้องประชุมออนไลน์
ระบบประวัติผลงาน ส่วนบุคคล
ฉบับภาษาอังกฤษ
เอกสาร Online
ประกาศมหาวิทยาลัย
แบบฟอร์มต่างๆ
เอกสารคู่มือ
รายงานการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน
แบบใบลาสำหรับบุคลากร
 
บริการของมหาวิทยาลัย
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน ,  ศิษย์เก่า
บุคลากร ,  บุคลากรดีเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลงานวิจัย , รายงานพิเศษ
Online จำนวน : 3 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Since 7/6/2006
Update : 7/09/15
Copyright © 2006-2007, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.
อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม. 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000