ทำบุญครบรอบ 17 ปี CITCOMS

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 CITCOMS จัดพิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 17 ปี CITCOMS
ณ ห้องห้องประชุม main conference อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร