✨✨ 3 สิ่งสำคัญ สำหรับการใช้ชีวิต Online ในมหาวิทยาลัย ต้องเก็บรักษาไว้ให้ดี ✨✨

 3 สิ่งสำคัญ สำหรับการใช้ชีวิต Online ในมหาวิทยาลัย ต้องเก็บรักษาไว้ให้ดี 

🔺 Username : รหัสนิสิต ที่จะยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้งานระบบ REG / ระบบเครือข่าย / e-Learning / ICT Exam / ระบบ Transcript กิจกรรม ฯลฯ
🔺 e-Mail : สามารถเข้าใช้งาน Microsoft และ Google ได้ด้วย e-Mail เดียว เพื่อ Login เข้าใช้งาน MS Teams / Google Classroom
🔺 Password : เพียง Password เดียว ก็สามารถเข้าใช้งาน Online ได้ทุกอย่างที่มหาวิทยาลัยมีให้บริการ

💢💢 คำเตือน 💢💢 นิสิตต้องเก็บรักษาทุกอย่างไว้ให้ดี หากมีผู้อื่นนำไปใช้ในทางที่ผิด ตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และ พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 2) 💢💢 เจ้าของ User Account จะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว 💢💢

>> Reset Password เพื่อความปลอดภัยได้ที่ https://password.nu.ac.th
>> ศึกษาวิธีการเข้าใช้งานระบบเครือข่าย ได้ที่ https://citcoms.nu.ac.th/services/nu-wi-fi/

สอบถามเพิ่มเติม
📞 0-5596-1524
📧 noc@nu.ac.th
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️