๓๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร

๓๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๓๓ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ดำเนินการถ่ายทอดสด พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดย #ทีมถ่ายทอดสด #CITCOMS
https://www.facebook.com/nu.university/videos/310606530081522/