สัมมนาหัวข้อ “ลมเปลี่ยนทิศ! COVID-19 .. จุดเปลี่ยนสำคัญของบุคลากรทางการศึกษา” 29 เมษายน นี้!!

กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS) มหาวิทยาลัยนเรศวร

ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรจนกุลคอมพิวเตอร์

ขอเชิญบุคลากร อาจารย์ และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร

เข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ “ลมเปลี่ยนทิศ! COVID-19 .. จุดเปลี่ยนสำคัญของบุคลากรทางการศึกษา”

โดย ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์
Head of Technical Knowledge Management บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ฟรี!!

ลงทะเบียน           ตรวจสอบรายชื่อ