เข้าร่วมปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

     นายธนวัฒน์ พูลเขตนคร ผู้อำนวยการกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS) เข้าร่วมแนะนำบริการต่างๆ ทางด้าน IT ที่จะสนับสนุนการเรียนสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา ภายใต้หัวข้อ “Digital Skill สำหรับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย” ในโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง QS 4401 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

โดยนิสิตบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริการทางด้าน IT ได้โดย Add Line : @citcomsnu

  • พิมพ์เลข 1 ท่านจะได้รับสไลด์บรรยายในวันดังกล่าว
  • พิมพ์เลข 2 แบบสำรวจความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2561